AKS reisestipend

AKS reisestipend

​Med forbehold om Stotingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplærringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet. Fristen er 30. november 2015.


Reisestipend søkes elektronisk på https://www.voforeisestipend.no 

Formålet med VOFOs reisestipendordning er a bidra til kompetanseheving, motivasjon og ideutvikling i opplreringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Malgruppe er kursledere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. VOFO ber studieforbundene vektlegge tydelig formal i søknadene.

Stipendet er individuelt, og kan ikke s0kes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l. Søkere som har mottatt stipend de siste 5 ar (2010-2015) vil ikke bli vurdet.

Søknaden sendes pa elektronisk skjema til studieforbundets sentralledd innen 30 .november 2015. Skjemaet finnes pa https://www.voforeisestipend.no.

Studieforbundets sentralledd prioriterer s0knadene og sender dem elektronisk til Voksenopplreringsforbundet innen tirsdag 1.desember 2015.