Sentralstyret innkaller til Landsmøtehttp://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Sentralstyret-innkaller-til-forbundets-11.-ordinære-Landsmøte.aspxSentralstyret innkaller til Landsmøte
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015http://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Endringer-i-arb.aspxEndringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Nye regler om midlertidige ansettelser fra 1.juli
NRFs nettsider er under omlegginghttp://www.radiograf.no/nyheter/Sider/NRFs-nettsider-er-under-utvikling.aspxNRFs nettsider er under omlegging Vi flytter nettsidene våre over på ny plattform. I løpet av dagen 3. juli kan det oppstå perioder der sidene er nede.
Midlertidig ansettelse – hvilke rettigheter har du nå?http://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Eksempelnyhet-03.aspxMidlertidig ansettelse – hvilke rettigheter har du nå?Fra 1. juli gjelder nye regler.
Evaluering av mammografiprogrammethttp://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Sluttrapport-om-forskningsbasert-evaluering-av-Mammografiprogrammet.aspxEvaluering av mammografiprogrammetSluttrapport om forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet