Foto: Trond Bergesen.

Spesialistgodkjenning

Radiografforbundets spesialistgodkjenningsordning

Norsk Radiografforbund arbeider kontinuerlig med etablering av spesialistgodkjenningsordninger for våre medlemmer.

Utviklingen innen medisinsk bildediagnostikk og stråleterapi har vært stor og vil trolig fortsette å være det i årene som kommer. Radiografi, nukleærmedisin og stråleterapi er tverrfaglige kunnskapsområder som henter kunnskap fra generell fysikk, strålefysikk, bildeopptak og behandling, funksjonell medisin, anatomi og fysiologi samt psykologi og omsorgsfag. Det krever stadig fornyet kunnskap, kompetanse og utdanning for å holde seg oppdatert i yrket, utvikle profesjonell rolle og møte nye oppgaver.

Norsk Radiografforbund utarbeider derfor intern spesialistgodkjennings-ordning, hvor kompetanseutvikling kan gjøres innenfor rammen av arbeidsforholdet tilknyttet klinisk yrkesutøvelse. Tilbudet er ikke ment å erstatte eller konkurrere med allerede eksisterende tilbud om kurs og videreutdanninger men være ett supplement som bygger videre på disse.

Målsetning:
Systematisk oppbygning av egen kompetanse i forhold til et spesifikt fagområde. Spesialistgodkjenningsordningen skal øke motivasjonen for fagutvikling. Rekruttering til fagspesialisering. Økt kvalitet i tjenesten.

Spesialistordningen skal bidra til å opprettholde og videreutvikle den yrkesprofesjonelle standarden. Synliggjøring av profesjonskunnskap og kompetanse. Gi lønnsmessig uttelling. Radiografforbundets interne spesialistordninger har som målsetting å vedlikeholde, videreutvikle og etablere ny kunnskap, engasjement og nysgjerrighet, samt bidra til økt rekruttering av radiografer til fagområdet.

Forbundets Spesialistråd skal arbeide videre med videreutvikling av spesialistgodkjenningsordningen. Spesialistrådet består av representanter fra spesialistområdene, ett sentralstyremedlem, samt fagsjef. Rådet vil ved behov også knytte til seg fagpersoner for vurdering av godkjenningssøknader samt ved utarbeidelse og revisjon av spesifikke krav for aktuelle spesialistområder.

Her finner du mer informasjon om Spesialistrådet

Tekst: Håkon Hjemly – Fagsjef i Norsk Radiografforbund