Radiografer med Norsk Radiografforbunds Spesialistgodkjenning

Oversikten er laget med samtykke fra spesialistene.

Publisert Sist oppdatert

Spesialister i MR

Navn År godkjent
Bac Nguyen2019
Tor Kleppe2019
Lisbeth Andersen2019
Christian Bjørneby2019
Evy Storengen Nøstvold2019
Vivian Skjeie2019
Christian Gravem-Nordgård2019
Espen Andersen2019
Hilde Gjertsen2019
Veronica Klingan Berg2019
Ann Helene Reiten2019
Svein Are Vatnehol2019
Bjørn Einar Hansen2019
Dag Sjølie2019
Mari-Ann Haugland2019
Bente Elisabeth Flaen2019
Kenneth Pedersen2020
Jorunn Fraser Green2020
Ingvill Miljeteig2020
Bente Kristiansen2020
Ann Kristin Buskland2020
Kristin Skjeggestad Moi2021
Marthe Bergland Jørgensen2021
Simon Lindberg2021
Anita Sjøenden2021

Spesialister i CT

Navn År godkjent
Trond Bergesen2020
Keth-Mona Berg2020
Joakim L Nyhus2020
Gunn Eli Tokerud2020
Tanya Luise Hansen2020
Ragnhild Kristine K. Bringsvor2021
Trine Hjellødegård2021
Isabel Lechner Krohn2021
Eirik Andreassen Bøe2021

Spesialister i mammografi

Navn År godkjent
Line Westermann2019
Anette N. Larsen2019
Caroline Hantho2019
Robin L. Hammond2020

Spesialister i nukleærmedisin

Navn År godkjent
Kent A. Johansen2019
Siv Tone Kjellstad2020

Spesialister i beskrivende radiografi/ultralyd

Navn År godkjent
Bjørnar Rømo2018
Victoria Vatsvåg2019

Spesialister i angiografi og intervensjon

Navn År godkjent
Kari M. K. Stifoss2021