Høringsinnspill: Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie.

NRF er støttende til innføring av spesialistgodkjenning for avansert klinisk sykepleie. Vi ser at opprettelse av offentlige spesialistgodkjenninger vil være en god måte å sikre at kompetanse er innenfor regulerte former i et helsevesen som er i stadig utvikling og der profesjonsgrensene ikke lenger er statiske. Les hele saken