Tariffoppgjøret 2024

Forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat
Forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Streiken i Unio stat er avsluttet

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna brøt i dag tidlig inn med tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken. Unio tar regjeringens avgjørelse til etterretning og medlemmer som var tatt ut i streik må være tilbake på jobb så snart som mulig.

Publisert Sist oppdatert

– Arbeidsminister Tonje Brenna brøt i dag tidlig inn med tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken. – Nå er de samfunnsmessige konsekvensene så store at jeg ikke har noe annet valg enn å bryte inn med tvungen lønnsnemnd, sa Brenna under en pressekonferanse i dag tidlig.

– Vi konstaterer at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat på Unios nettsider.

Radiografer i streik

Norsk Radiografforbunds medlemmer i stat en jobber hovedsakelig på høgskoler og universiteter, samt i noen statlige organisasjoner som DSA. De aller fleste av disse ivaretas tariffmessig av Forskerforbundet gjennom vår dobbeltmedlemsavtale. Så langt i streiken var det to radiografer som var tatt ut i streik ved Høgskulen i Vestlandet. 

Hvorfor tvungen lønnsnemd? 

Begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd er blant annet at medlemmer ved helikopterberedskapen i politiet var tatt ut i streik onsdag. Også grensekontrollen ved Flesland ble utslagsgivende.

– Det fører til at landets evne til grensekontroll er betydelig svekket. Dette innebærer en økt risiko for at kriminelle og andre trusselaktører kan komme inn i Norge via luft eller sjø. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med et skjerpet trusselbilde er det nødvendig med kontroll på våre grenser, sier Brenna på dagens pressekonferanse.

– For Unio har det vært viktig med forsvarlige streikeuttak som får konsekvenser for arbeidsgiver. Vi har medlemmer i mange kritiske nøkkelposisjoner i staten. Så det er alltid en krevende balansegang, sier Lind.

Unio er skuffet

– Slik vi er blitt møtt av regjeringen og en statsråd som aldri var interessert i å komme oss i møte, var tvungen lønnsnemnd et utfall som ikke kom overraskende. En streik var ikke noe vi ønsket, men noe vi ble presset til fordi regjeringen vil ta fra oss tariffavtalen vår. Men streikeviljen har vært enorm, vi har fått fram budskapet vårt og fått stor støtte for vårt mål: at høyere utdanning må lønne seg, også i staten, sier Lind på Unios nettsider.

Her kan du leser mer om streiken og andre saker om tariffoppgjøret 2024

Powered by Labrador CMS