Kamplystne: Mona Vestbøstad (t.v.) og Eli Eikefjord (i midten) ved radiografutdanningen på HVL under gårsdagens streikemarkering. Til høyre Torunn Herfindal fra høyskolens Institutt for pedagogikk, reiligion og samfunnsfag.

To radiografer tatt ut i streik

Til nå er to radiografer tatt ut i streik, begge ved HVL. – Vi er kampklare og gir oss ikke, er den klare beskjeden fra dem.

Publisert Sist oppdatert

Flere medlemmer i Unio streiker for at utdanning, kompetanse og ansvar skal lønne seg bedre i staten.

Dette er virkelig verdt å kjempe for.

Blant dem som er tatt ut i streik, er en rekke ansatte ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). To av dem er Mona Vestbøstad, høgskolelektor ved bachelorutdanningen i radiografi, og Eli Eikefjord, fagseksjonsleder samme sted.

De er organisert både i NRF og i Forskerforbundet, og det er Forskerforbundet som representerer dem i den pågående konflikten.

– Vi hadde markering her på området i går, og i dag skal markeringen foregå i form av en fjelltur, sier Eli Eikefjord når vi snakker med henne fredag formiddag.

Til sammen er 78 ansatte ved HVL tatt ut i streik, 26 av disse er ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Har varslet opptrapping 

Vi gir oss ikke med mindre det blir tvungen lønnsnemnd.

– Hvordan er stemningen hos dere nå?

– Vi er kampklare! Dette er virkelig verdt å kjempe for.

– Tror dere at dere kan få gjennomslag for kravene?

– Vi har et håp og en forventning om det, og vi gir oss ikke med mindre det blir tvungen lønnsnemnd.

Eikefjord ser med spenning frem mot opptrappingen som er varslet fra mandag 3. juni. Da vil 84 nye ansatte bli tatt ut i streik ved HVL.

– Jeg regner med at de som blir tatt ut, får streikevarsel i dag, sier hun.

– Det viktige nå er at de som er på jobb, ikke føler seg presset til å jobbe dobbelt for å demme opp for fraværet som følge av streiken, fortsetter hun.

Arbeidsgiver må merke konsekvensene av at vi er tatt ut.

– Arbeidsgiver må merke konsekvensene av at vi er tatt ut.

HVL skriver på sine hjemmesider at de aller fleste eksamener foreløpig skal gå som planlagt, og at alle studenter som rammes av streiken vil motta beskjed fra skolen i god tid før eksamensdagen.

– Ved vårt institutt er det bare eksamen til andreårstudentene som slik situasjonen er nå, kan bli berørt, sier Eikefjord.

Hun forteller videre at HVL har utestengt sine ansatte som er tatt ut i streik, fra alle sine informasjonskanaler, slik at de hverken har tilgang til  e-post, Teams eller Onedrive. Et ikke uvanlig grep i en slik situasjon,

Streikens kjerne 

«Vi streiker for å beholde egen tariffavtale for høyere utdannede i staten», skriver NRF-forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg på radiograf.no.

Han gir følgende bakgrunn for streiken:

Vi streiker for å beholde egen tariffavtale for høyere utdannede i staten.

«Siden 2016 har Akademikerne hatt en egen hovedtariffavtale i staten. I 2022 sluttet Unio seg til Akademikernes avtale etter at de gikk ut av samarbeidet med LO og YS. Staten har i likhet med LO og YS ytret et ønske om å samle alle foreningene under én avtale, mens Unio og Akademikerne har insistert på å opprettholde dagens modell. Avtalen til Unio og Akademikerne innebærer blant annet at alle lønnstillegg skal fordeles lokalt ved den enkelte virksomheten.

Før Unio ble en del av hovedtariffavtalen med Akademikerne, var opplevelsen at man hadde en lønnspolitikk som over tid hadde gitt statsansatte med høyere utdanning en dårlig lønnsutvikling sammenliknet med høyt utdannede i privat sektor og statsansatte med kort utdanning. Med dagens tariffavtale har man evnet å snu denne negative utviklingen, hvilket åpenbart gjør det umulig for Unio og Akademikerne og akseptere den gamle modellen under tvang.»

Ville ha partene tilbake til forhandlingsbordet 

Onsdag kveld kom Unio og Akademikerne med en felles appell til digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung, skriver NRK.

«Staten kan enkelt avblåse denne streiken ved å forlenge den tariffavtalen vi ble enige om for to år siden», sa leder i Unio stat, Guro Lind.

I samme appell sa leder i Akademikerne stat, Kari Tønnesen Nordli, at de ønsker arbeidsgiversiden tilbake til forhandlingsbordet.

Til det svarte digitaliserings- og forvaltningsminister, Karianne Oldernes Tung, at de må komme tilbake til forhandlingsbordet, men det skal være én tariffavtale, noe som ikke falt i god jord hos Unio, som altså trapper opp streiken til uken.

Forbundsleder i Norsk Radiografforbund Bent R. Mikalsen gir ikke uventet sin fulle støtte til de streikende.

Det er partene i lønnsoppgjøret som må avgjøre tariffstruktur, ikke regjeringen.

– Konflikten virker fastlåst, derfor er det viktig at Unio nå i dag har bedt om bistand fra Statsministerens kontor og om at statsministeren overtar dialogen med partene, sier Mikalsen og legger til:

– Dette dreier seg om den frie forhandlingsretten, retten til egen tariffavtale for våre medlemmer i stat, og for at de med lengre utdanning ikke skal sakke akterut i lønnsutviklingen.

– Det er partene i lønnsoppgjøret som må avgjøre tariffstruktur, ikke regjeringen. Utdanning må lønne seg også i staten, og regjeringen må akseptere at det er partene som avtaler tariffstruktur.

Powered by Labrador CMS