Tariffoppgjøret 2024

Unio fortsatt i streik.

Akademikerne får ikke streike lenger, men Unio-streiken fortsetter

Hovedsammenslutningene Unio og Akademikerne har vært i streik siden 24. mai, men i går kveld grep myndighetene inn og avsluttet Akademikernes arbeidskamp. Unio-streiken fortsetter med fornyet styrke.

Publisert Sist oppdatert

Hovedsammenslutningene Akademikerne og Unio har streiket siden 24. mai, og over 3500 medlemmer har vært tatt ut i streik siden oppstarten. Søndag kveld avbrøt arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) Akademikernes streik.

Streiken ble avsluttet i form av en tvungen lønnsnemnd. I praksis betyr det at myndighetene avblåser streiken begrunnet i at den varslede opptrappingen fra og med i dag mandag ville medføre fare for liv, helse og sikkerhet. Nærmere bestemt viste arbeidsministeren til det store streikeuttaket i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Ansvaret for å avklare interessetvisten mellom staten og Akademikerne settes dermed ut til Rikslønnsnemda, og dens avgjørelse blir endelig.

Trosser partene

Hovedgrunnen til at partene ikke oppnådde enighet er at staten har insistert på å få alle hovedsammenslutningene i staten over på én felles tariffavtale.

Siden 2016 har Akademikerne hatt en egen hovedtariffavtale i staten.

I 2022 sluttet Unio seg til Akademikernes avtale etter at de gikk ut av samarbeidet med LO og YS. Staten har i likhet med LO og YS ytret et ønske om å samle alle foreningene under én avtale, mens Unio og Akademikerne har insistert på å opprettholde dagens modell. Usedvanlig nok har også de politiske myndighetene blandet seg inn i dette spørsmålet, og med det lagt føringer på statens posisjon inn i forhandlingene.

Betydelig opptrapping

Unio fortsetter imidlertid streiken, og trappet i dag mandag opp streiken betydelig.

Det nye uttaket får særlig konsekvenser for grensekontrollen på Gardermoen og Flesland, passkontorer i Bergen og Trøndelag, Meteorologisk institutt, Nasjonalbiblioteket og lærer- og sykepleierutdanningene, opplyser Unio på sine nettsider.

Fra før streiket 1600 Unio-medlemmer i staten. Mandag morgen ble ytterligere 1736 medlemmer tatt ut. Til sammen er nå over 3300 Unio-medlemmer i streik.

 Unios streikeuttak 

 

Powered by Labrador CMS