Livsviktig rekruttering

– Vi kan ikke kreve at ansatte i offentlig sektor skal være mer og mer høykompetent og samtidig si at vi ikke kan lønne de deretter.

Publisert Sist oppdatert
Forhandlingssjef i NRF, Carl Christian Grue Solberg.
Forhandlingssjef i NRF, Carl Christian Grue Solberg.

DN-kommentator Anita Hoemsnes poengterte fra scenen under Unios likestillingspolitiske frokost-seminar i forrige uke at det må lønne seg å ta høyere utdanning dersom vi forventer høy kvalitet i det offentlige tjenestetilbudet.

I dag utdyper hun dette standpunktet i en kommentar i Dagens Næringsliv (bak betalingsmur)
( Privat sektors lønnsmotor er en V8'er sammenlignet med offentlig sektors (+) | DN)

Unio har også publisert en sak i forbindelse med Hoemsnes kommentar:

– Høyt utdannede må ha lønn for den utdannelsen de har (unio.no)

Høyere utdanning må lønne seg

Før helgen ga forhandlingssjef i NRF, Carl Christian Grue Solberg, uttrykk for det samme (Kompetanse skal lønne seg (radiograf.no).

- De tre siste årene har industrien hatt bedre lønnsutvikling enn offentlig sektor. Dette fremgikk av TBU-rapporten som ble fremlagt 20. februar. Utviklingen innbyr til stor skepsis, understreket han.

NRF holder fast ved denne tilnærmingen, og tar med seg perspektivet inn i både politiske prosesser og årets lønnsoppgjør.

- I NRF mener vi at kompetanse skal lønne seg. Det skal lønne seg å utdanne seg til interessante og meningsfulle jobber i helsevesenet, påpeker Grue Solberg.

- Da må politikerne, partene og samfunnet for øvrig ta inn over seg at arbeids- og lønnsvilkår er viktig for folk når de velger seg et yrke, og avgjør om de skal forbli i den sektoren de befinner seg i, legger han til.

Powered by Labrador CMS