Kompetanse skal lønne seg

Publisert

Forut for årets mellomoppgjør og i anledning kvinnedagen er det verdt å minne om viktigheten av rimelig godtgjøring for høyere utdanningskompetanse i offentlig sektor.

De tre siste årene har industrien hatt bedre lønnsutvikling enn offentlig sektor. Dette fremgikk av TBU-rapporten som ble fremlagt 20. februar.

En utvikling som innbyr til stor skepsis.

Samtidig peker blant annet Helsepersonellkommisjonen på behovet for stadig flere kompetente arbeidstakere i helsevesenet. Vi lever stadig lenger, og dette vil føre til en demografisk endring som tilsier at behovet for helsetjenester vil øke.

Legger vi i tillegg til at SSBs livslønnsforskning viser at vi og bachelor-utdannede Unio-grupper kommer dårligere ut enn utdanningsgraden vår skulle og burde tilsi, blir det uungåelig å stille følgende spørsmål:

Hvordan skal offentlig sektor vinne kampen om arbeidskraften om denne utviklingen fortsetter?

I NRF mener vi at kompetanse skal lønne seg.

Det skal lønne seg å utdanne seg til interessante og meningsfulle jobber i helsevesenet.

Da må politikerne, partene og samfunnet for øvrig ta inn over seg at arbeids- og lønnsvilkår er viktig for folk når de velger seg et yrke - og avgjør om de skal forbli i den sektoren de befinner seg i.

Det finnes også en kjønnsdimensjonen i dette all den tid vår profesjon i likhet med de fleste andre Unio-profesjoner er kvinnedominerte.

Derfor er kvinnedagen en glimrende anledning til å minne om vår overordnede prirotering:

Kompetanse skal lønne seg.

Les også:

https://www.unio.no/2023/03/08/ma-anerkjenne-den-store-forskjellen-mellom-kvinner-og-menn/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ab8W5a/unio-lederen-ut-mot-kjoennsnoeytralitet-stor-forskjell-mellom-kvinner-og-menn

Powered by Labrador CMS