Studentmedlem

Foto: Adobe Stock.

Studentmedlemskap

Studentmedlemskapet gir en faglig tilhørighet og mulighet til å være med i NRFs Studentforum.

Du får også Fagbladet Hold Pusten hjem i posten.

Studentmedlemskapet gir en rekke medlemsfordeler, som blant annet gunstige medlemsforsikringer og andre medlemstilbud. Du får også tilsendt NRFs ryggsekk når du melder deg inn.

Studentmedlemskapet kan tegnes av studenter på bachelorutdanningen og regnes som et ikke-yrkesaktivt medlemskap, og gir derfor ikke rett til bistand i arbeidsforhold.

Studentmedlemskap er gratis, og det første halve året etter avsluttet utdanning får studentmedlemmer kontingentfritak. Dette halvåret får du status som nyutdannet medlem, og får yrkesaktivt medlemskap med rett til bistand i ansettelsesforholdet ut året du er nyutdannet.

Vi gjør oppmerksom på at som yrkesaktivt medlem blir du automatisk med i NRFs grunnforsikring. Denne
består av livsforsikring, uføre- forsikring og ulykke-familieulykkesforsikring, og koster kr. 199,- per måned. Den blir fakturert for det første halve året, og deretter blir den trukket fra din lønn samtidig med kontingenten når trekket starter opp på nyåret. Du kan lese mer om den obligatoriske grunnforsikringen på NRFs forsikrings-
kontors nettsider
. Dette er en obligatorisk grunnforsikring med reservasjonsrett. Dersom du ønsker å reservere deg fra forsikringen kan du kontakte NRFs forsikringskontor på e-post post@radiografforsikring.no

Husk å melde fra til NRF hvor du begynner å jobbe etter endt studie.

Powered by Labrador CMS