1039892
Foto: Adobe Stock.

Studentmedlemskap

Studentmedlemskapet gir en faglig tilhørighet og mulighet til å være med i NRFs Studentforum.

Du får også Fagbladet Hold Pusten hjem i posten.

Studentmedlemskapet gir en rekke medlemsfordeler, som blant annet gunstige medlemsforsikringer og andre medlemstilbud. Du får også tilsendt NRFs ryggsekk når du melder deg inn.

Studentmedlemskapet kan tegnes av studenter på bachelorutdanningen og regnes som et ikke-yrkesaktivt medlemskap, og gir derfor ikke rett til bistand i arbeidsforhold.

Studentmedlemskap er gratis, og det første halve året etter avsluttet utdanning får studentmedlemmer kontingentfritak. Dette halvåret får du status som nyutdannet medlem, og får yrkesaktivt medlemskap med rett til bistand i ansettelsesforholdet ut året du er nyutdannet.

Husk å melde fra til NRF hvor du begynner å jobbe etter endt studie.