Studentforum

Studentforum

Hva er Studentforum?
Studentforum ble opprettet i 2005 som et ledd for å ivareta studentmedlemmene i Norsk Radiografforbund. Forumet fungerer som et rådgivende organ for NRF. Hver radiografutdanning er representer i forumet, og vi møtes cirka 2 ganger i hvert skoleår. Studentforum er også representant på landsmøter, og inviteres ofte med på relevante arrangement.

Hvilke saker jobber Studentforum med?
Tidligere har Studentforum blant annet satt fokus på saker innen utdannings- og arbeidssituasjon, hvor forbundet har tatt stafettpinnen videre. Målet er å følge opp dette, men også arbeide videre med andre saker som opptar radiografstudentene i forbundet.Studentforum ser med bekymring på den begrensende muligheten for mobilitet mellom de ulike studiesteder i Norge. Dette fordi radiografutdanningene har betydelig forskjellig studieforløp i forhold til hverandre. Utveksling internasjonalt er hyppig kost for radiografstudenter, men situasjonen på nasjonalt plan er totalt forskjellig. Forumet setter også spørsmålstegn ved om dette vil gi ferdigutdannede radiografer ulik kompetanse.

Retningslinjer for Norsk Radiografforbunds studentforum 2022

Kontakt Studentforum: nrf@radiograf.no - www.radiograf.no - Studentforum på Facebook

Studentmedlemskap
Studentmedlemskap gir deg mulighet til å benytte deg av alle NRFs og Unios medlemsfordeler, og i tillegg får du tilsendt vår ryggsekk som velkomstgave ved innmelding. Alle studentmedlemmer får kontingentfritak på yrkesaktivt medlemskap ut detåret de er nyutdannet, så her er det penger å spare.

Kontingenten for studenter er gratis.

Powered by Labrador CMS