Studentforum

Studentforums stryingsgruppe f.v Mariam Al-Kaabi fra Universitet i Sørøst-Norge, Modestas Bagdonas fra NTNU Gjøvik, Anine Johnsen fra NTNU Trondheim, Vetle Unhjem Kvale fra NTNU Gjøvik, Benjamin L. Goodey fra NTNU Trondheim og forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Studentforum

Hva er Studentforum?

Studentforum ble opprettet i 2005 for å ivareta studentmedlemmene i Norsk Radiografforbund. Forumet fungerer som et rådgivende organ for NRF. Hver radiografutdanning er representer i forumet, og vi møtes cirka 2 ganger i hvert skoleår. Studentforum er også representant på landsmøter, og inviteres ofte med på relevante arrangement.

Hva gjør Studentforum?

Studentforum gir råd til NRF om saker som angår utdanningen og studentene. Vi tar opp saker fra utdanningene som er av nasjonal karakter, oversender saker til forbundsstyret, er høringsinstans for forbundsstyret og kommer med innspill til høringssaker. Medlemmene i styringsgruppen har ansvar for å informere studentene ved sin utdanning om saker som er behandlet i studentforumet, samt orientere om aktuelle saker i Hold Pusten og i NRFs informasjonskanaler. Dersom du har lyst til å være med i studentforumsstyringsgruppe, kan du stille til valg når NRF inviterer til informasjonsmøte i løpet av høstsermesteret ved ditt utdanningssted.

Under styringsgruppens første møte i februar 2024, ble følgende personer valgt til:

  • Leder: Benjamin Lyall Goodey
  • Nestleder: Anine Johnsen
  • Vara: Vetle Kvale

Retningslinjer for Norsk Radiografforbunds studentforum 2022

Kontakt Studentforum: nrf@radiograf.no - Studentforum på Facebook

Studentmedlemskap

Studentmedlemskap gir deg mulighet til å benytte deg av alle NRFs og Unios medlemsfordeler, og i tillegg får du tilsendt vår ryggsekk som velkomstgave ved innmelding. Alle studentmedlemmer får kontingentfritak på yrkesaktivt medlemskap ut det året de er nyutdannet, så her er det penger å spare.

Kontingenten for studenter er gratis.

Når du melder deg inn i Norsk Radiografforbund mottar du denne pakken:

  • Radiografsekken
  • Siste utgave av Hold Pusten
  • Radiografstudentskilt
  • Etiske retningslinjer for radiografer
  • Informasjon om medlemsforsikringene
  • Informasjon om bankavtalen i Nordea
  • Pusseklut til skjerm og briller og radiografpenn

Psst! Husk å melde deg på Hold Pustens abstractkonkurranse.
Da kan du vinne gavekort på 5.000 kroner.

Her finner du mer om konkurransen

Powered by Labrador CMS