Foto: Trond Bergesen
Foto: Trond Bergesen

Radiografforbundet lanserer spesialistgodkjenning i konvensjonell radiografi!

Publisert Sist oppdatert

Spesialistgodkjenningen som nå lanseres er den åttende i rekken og skal bidra til å opprettholde og sikre kvaliteten innen konvensjonell radiografi, samt ivaretakelse av prinsipper for strålevern for pasienter og personale. Konvensjonell radiografi har i likhet med øvrige fagområder vært gjenstand for stor teknologisk utvikling. Fagområdet står for ett stort volum av radiologiske undersøkelser, og omfatter ett bredt spekter av ulike undersøkelser og pasientgrupper.

Utviklingen innen medisinsk bildediagnostikk og stråleterapi har vært stor og vil trolig fortsette å være det i årene som kommer. Radiografi, nukleærmedisin og stråleterapi er tverrfaglige kunnskapsområder som henter kunnskap fra generell fysikk, strålefysikk, bildeopptak og behandling, funksjonell medisin, anatomi og fysiologi samt psykologi og omsorgsfag. Det krever stadig fornyet kunnskap, kompetanse og utdanning for å holde seg oppdatert i yrket, utvikle profesjonell rolle og for å møte nye oppgaver. De interne spesialistordningene må også ses i sammenheng med en videre utvikling av vår profesjon samt å stimulere til faglig refleksjon og tenkning om egen profesjon.

Spesialistgodkjenning i konvensjonell radiografi skal som forbundets øvrige ordninger være ett virkemiddel for kontinuerlig sikring og opprettholdelse av nødvendig faglig nivå for utførelse av arbeidsoppgaver i henhold til kravet om faglig forsvarlighet i Helsepersonelloven §4 og i samsvar med spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 om virksomhetens «sørge for»-ansvar for opplæring, etterutdanning og videreutdanning. Radiografer med spesialistgodkjenning skal ha kontinuerlig fokus på egen kompetanseutvikling samt faglig formidling og kunne dokumentere dette for senere regodkjenning. Selv om konvensjonell radiografi favner bredt, betraktes fagområdet å tilhøre kjernekompetanse for radiografer med bachelorutdanning og det kreves dokumentert relevant kunnskap og ferdighet utover dette for å kunne få radiografforbundets spesialistgodkjenning.

Det er ingen egen videreutdanning innen konvensjonell radiografi, men det er ett bredt spekter av etterutdanningsmuligheter og fordypningstilbud som vil kunne gi uttelling. Blant annet innen strålevern, berettigelse, kvalitetskontroll, skjelettradiografi, IT og bildebehandling, kunnskapsbasert praksis mm. Det er også flere videreutdanninger og masteremner som kan tenkes gi uttelling, som innen IKT, pediatri, teknisk kvalitetskontroll og optimalisering av undersøkelser, strålevern av pasient og personale, pasientomsorg, kommunikasjon og observasjon mm.

Spesialistgodkjenningen i konvensjonell radiografi er som de øvrige gyldig for 5 år og må søkes fornyet innen utløp. Pr. 1 oktober 2021 har 46 radiografer fått forbundets spesialistgodkjenning, de fleste innen MR.

Du finner mer om radiografforbundets spesialistgodkjenningsordninger samt søknadsskjema på https://www.radiograf.no/spesialistgodkjenning

Tekst: Håkon Hjemly – Fagsjef Norsk Radiografforbund

Powered by Labrador CMS