NRFs utdanningsstipend

Nå kan du søke NRFs utdanningsstipend

Søknadsfristen er 15. mai 2022.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsstipend er et medlemstilbud for deg som medlem av Norsk Radiografforbund.
Stipendene er ment å være et supplement og en støtte til de som er i et utdanningsløp.

For 2022 er det avsatt kr. 100.000 i budsjett øremerket utdanningsstipend og det kan søkes støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier.

Ved tildeling vil studieretninger innen sentrale fagområder som radiografi, beskrivende radiograf, ultralyd, stråleterapi og nukleærmedisin, samt ledelse innen de nevnte fagområder, vektlegges.

Søknadsfristen settes til 15. mai 2022 med tildeling i forbundsstyremøtet i juni 2022.

Her finner du retningslinjer og søknadsskjema

Powered by Labrador CMS