Foto: Kongsberg Sykehus.

Yrkesaktivt medlemskap

Yrkesaktive medlemmer har rett til bistand i yrke og arbeidsforhold etter at de har vært fullt betalende medlemmer i 3 måneder.

Dersom du er yrkesaktiv radiograf i Norge, er det derfor viktig at du velger denne medlemskapstypen, slik at du har rettigheter til bistand i arbeidsforholdet ditt. Dette gjelder både heltid og deltidsansatte. Medlemskapet gir deg også muligheten til å benytte deg av en rekke medlemsfordeler.

Kontingenten for yrkesaktive medlemmer utregnes på grunnlag av 1.45 % av brutto grunnlønn, med toppsats på 460.000,-*. Dette betyr at tillegg slik som T-tabell, helge-tillegg og overtid, ikke skal være med i beregningsgrunnlaget, kun brutto grunnlønn. I feriemåneden skal kontingent være lik månedsbeløpet tilsvarende brutto grunnlønn. Kontingenten trekkes direkte fra din lønn via lønningskontoret på din arbeidsplass. Minimumstrekk for NRFs yrkesaktive medlemmer skal være kr 150,-. Maksimumskontingent er 1,45 % av kr 460.000,- (toppsats), dette utgjør
kr 556,- per måned. Dette gjelder også de som går deltid/eller lønnes på timebasis. Representantskapet har fullmakt til å regulere toppsats, dersom tvingende økonomiske forhold tilsier dette.


* Toppsatsen ble på NRFs landsmøte i november 2021 vedtatt og økes fra 450.000,- til 460.000,- fra 1.1.2022. Den er 450.000,- ut året 2021.

Dobbeltmedlemskap
Forskerforbundet Dersom du ønsker et dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet, må du melde deg inn som ordinært medlem i Norsk Radiografforbund og betale kontingent til NRF. Du må selv melde fra til Forskerforbundet at du ønsker dobbeltmedlemskap slik at du unngår å betale dobbel kontingent. NRF betaler kontingent til Forskerforbundet for de medlemmene som har dobbeltmedlemskap.