Yrkesaktivt-medlem

Foto: Kongsberg Sykehus.

Yrkesaktivt medlemskap

Yrkesaktive medlemmer har rett til bistand i yrke og arbeidsforhold etter at de har vært fullt betalende medlemmer i 3 måneder.

Dersom du er yrkesaktiv radiograf i Norge, er det derfor viktig at du velger denne medlemskapstypen, slik at du har rettigheter til bistand i arbeidsforholdet ditt. Dette gjelder både heltid og deltidsansatte. Medlemskapet gir deg også muligheten til å benytte deg av en rekke medlemsfordeler.

Kontingenten for yrkesaktive medlemmer utregnes på grunnlag av 1.45 % av brutto grunnlønn, med toppsats på 470.000,-*. Dette betyr at tillegg slik som T-tabell, helge-tillegg og overtid, ikke skal være med i beregningsgrunnlaget, kun brutto grunnlønn. I feriemåneden skal kontingent være lik månedsbeløpet tilsvarende brutto grunnlønn. Kontingenten trekkes direkte fra din lønn via lønningskontoret på din arbeidsplass. Minimumstrekk for NRFs yrkesaktive medlemmer skal være kr 150,-. Maksimumskontingent er 1,45 % av kr 470.000,- (toppsats), dette utgjør
kr 568,- per måned. Dette gjelder også de som går deltid/eller lønnes på timebasis. Representantskapet har fullmakt til å regulere toppsats, dersom tvingende økonomiske forhold tilsier dette.


Yrkesaktive medlemmer blir automatisk med i NRFs grunnforsikring. Denne består av livsforsikring, uføre-
forsikring og ulykke-familieulykkesforsikring, og koster kr. 199,- per måned. Den blir trukket fra din lønn samtidig med kontingenten. Du kan lese mer om den obligatoriske grunnforsikringen på NRFs forsikringskontors nettsider. Dette er en obligatorisk grunnforsikring med reservasjonsrett. Dersom du ønsker å reservere deg fra forsikringen kan du kontakte NRFs forsikringskontor på e-post post@radiografforsikring.no


Dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet
Dersom du er ansatt i statlig sektor og ønsker et dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet, må du melde deg inn som ordinært medlem i Norsk Radiografforbund og betale kontingent til NRF. Du må selv melde fra til Forskerforbundet at du ønsker dobbeltmedlemskap slik at du unngår å betale dobbel kontingent. NRF betaler kontingent til Forskerforbundet for de medlemmene som har dobbeltmedlemskap. Dobbeltmedlemsavtalen gjelder kun
medlemmer som er ansatt i statlig sektor.

Powered by Labrador CMS