Yrkesaktivt medlemskap

​​Yrkesaktive medlemmer har rett til bistand i yrke og arbeidsforhold etter at de har vært fullt betalende medlemmer i 3 måneder.

Dersom du er yrkesaktiv radiograf i Norge, er det derfor viktig at du velger denne medlemskapstypen, slik at du har rettigheter til bistand i arbeidsforholdet ditt. Dette gjelder både heltid og deltidsansatte. Medlemskapet gir deg også muligheten til å benytte deg av en rekke medlemsfordeler.

Kontingenten for yrkesaktive medlemmer utregnes på grunnlag av 1.45 % av brutto grunnlønn, med toppsats på 450.000,-. Dette betyr at tillegg slik som T-tabell, helge-tillegg og overtid, ikke skal være med i beregningsgrunnlaget, kun brutto grunnlønn. I feriemåneden skal kontingent være lik månedsbeløpet tilsvarende brutto grunnlønn.

Kontingenten trekkes direkte fra din lønn via lønningskontoret på din arbeidsplass.
Minimumstrekk for NRFs yrkesaktive medlemmer skal være kr 150,-. Maksimumskontingent er 1,45 % av kr 450.000,- (toppsats). Dette gjelder også de som går deltid/eller lønnes på timebasis.

Representantskapet har fullmakt til å regulere toppsats, dersom tvingende økonomiske forhold tilsier dette.

Dobbeltmedlemskap Forskerforbundet
Dersom du ønsker et dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet, må du melde deg inn som ordinært medlem i Norsk Radiografforbund og betale kontingent til NRF. Du må selv melde fra til Forskerforbundet at du ønsker dobbeltmedlemskap slik at du unngår å betale dobbel kontingent. NRF betaler kontingent til Forskerforbundet for de medlemmens som har dobbeltmedlemskap.