Visjon-og-formal

Foto: Adobe Stock.

NRFs visjon og formål

Norsk Radiografforbund skal ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrer yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og internasjonalt. Norsk Radiografforbund skal arbeide for opprettholdelse av et samfunn basert på likeverd og rettferdighet, uavhengig av kjønn, etnisitet og religion.

Norsk Radiografforbund skal fremme forskning, fagutvikling og innovasjon slik at våre tjenester gjenspeiler og har en basis i en kunnskapsbasert praksis.

Vi skal bidra til en teknologisk og medisinsk utvikling til nytte for enkeltmennesket, helsetjenesten og befolkningen. Norsk Radiografforbund skal være en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon.

Powered by Labrador CMS