Vil du bli radiograf?

Radiograf – et yrke for fremtiden

Radiografen er oftest den som tar imot pasient til bildediagnostikk. Det stiller krav til god kommunikasjon, evne til omsorg og kunnskap om hva som venter pasienten senere i et behandlingsforløp. Radiograf er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra helsedirektoratet. Noe for deg? Radiografistudiet passer for deg som både er interessert i teknologi og liker å jobbe med mennesker. Som radiograf får du anledning til å arbeide innen et fagfelt der medisinsk og teknologisk vitenskap møter nærhet til mennesker. Arbeidet som radiograf er viktig for pasientene.

Dette er et yrke som kombinerer teknologi og pasientomsorg. Radiografer har en spesialisert utdanning, og det er ingen andre yrkesgrupper som uten videre kan gjøre det en radiograf gjør.

Radiografen er oftest den som tar imot pasient til bildediagnostikk. Det stiller krav til god kommunikasjon, evne til omsorg og kunnskap om hva som venter pasienten senere i et behandlingsforløp. Radiograf er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra helsedirektoratet.

Noe for deg?

Radiografistudiet passer for deg som både er interessert i teknologi og liker å jobbe med mennesker. Som radiograf får du anledning til å arbeide innen et fagfelt der medisinsk og teknologisk vitenskap møter nærhet til mennesker.

Arbeidet som radiograf er viktig for pasientene.

Radiografene bidrar til å redde liv hver eneste dag ved norske sykehus. Som radiograf må du være faglig dyktig, ha gode kommunikasjonsevner og kunne tåle høyt tempo.

Du vil jobbe selvstendig, men også i nært samarbeid med leger, sykepleiere og andre helsepersonellgrupper.

Flere spennende muligheter

De fleste radiografer jobber ved bildediagnostiske avdelinger i sykehus, eller på private røntgeninstitutter.

På de fleste avdelinger tas det lunge- og skjelettbilder, det gjøres ultralyd, CT- og MR-undersøkelser, gjennomlysning, og angiografi (bilder av blodårer og hjerte). Radiografene forholder seg til ulike pasientgrupper, fra barn til eldre, fra pasienter med enkle brudd til kompliserte skader, pasienter med hjerte- og lungesykdommer, kreft og psykiatriske diagnoser.

Radiografer jobber også med stråleterapi og nukleærmedisin. Noen radiografer jobber dessuten i andre private virksomheter, både innen salg, markedsføring og support.

Om studiet

Radiografutdanningen tar tre år og gir graden bachelor. Studiet består av fag som anatomi, fysiologi, etikk, medikamentlære, sykepleie, strålevern og fysikk. Studentene lærer gjennom teori og praksis hvordan en bruker avansert medisinsk teknisk utstyr i utredningen av pasientene.

Radiografifaget er svært variert, det omfatter både teknikk, vitenskap og omsorg. Studiet kvalifiserer også radiografene til å gi pasienter ulike nødvendige legemidler, som for eksempel kontrastmidler.

Bestått utdanning gir autorisasjon som radiograf i Norge.

Disse institusjonene tilbyr radiografutdanning:

Studere i utlandet?

Radiografutdanningene tilbyr studentene å ta deler av studiet i utlandet, blant annet i Danmark, Storbritannia og Australia.

Hvilke videreutdanninger finnes?

Med utgangspunkt i bachelorgraden utdanningen gir, finnes det flere videreutdanningsmuligheter. Som radiograf kan du for eksempel bli stråleterapeut og jobbe med kreftpasienter. Du kan også ta videreutdanning innen mange andre spennende områder.

Radiografutdanningen kvalifiserer for masterstudier, og flere av videreutdanningene inngår som deler av en mastergrad.
(Se faktaboksen oppe til høyre).

Utskriftsvennlig versjon

Videreutdanningstilbud for radiografer:

• Stråleterapi

• Ultralyd av hjerte og kar

• Mammografi

• Digital radiografi og bildeoptimering

• MR - magnetisk resonans

• CT - computer tomografi

• Strålevern innen røntgendiagnostikk

• Pediatrisk radiografi

• Nukleærmedisin - undersøkelse med radioaktive isotoper

• Medisinsk digital bildebehandling

• Ultralyd

• Beskrivende radiografi (tyding av røntgenbilder)


Studietilbudet kan variere fra år til år. Besøk utdanningenes hjemmesider for mer informasjon.

Powered by Labrador CMS