Videreutdanning

Foto: Adobe Stock.

Videreutdanning for radiografer

Det er videreutdanningsmuligheter innen de fleste fagområder for radiografer, som Stråleterapi, MR, CT, Mammografi, Angio-Intervensjon, UL, Nukleærmedisin, Beskrivende radiografi og Strålevern.

Det er også muligheter for videre utdanning innen veiledning, legemiddelbransjen, ledelse og IT.

Utdanningene varierer i omfang og i hvor ofte de tilbys, og det henvises til de enkelte studiestedene for mer informasjon.

Flere norske radiografer har også tatt videreutdanning i utlandet, blant annet innen UL og i beskrivende radiografi.

Her finner du oversikt over utdanningene

Powered by Labrador CMS