Videreutdanning

  • Endret

Det finnes en rekke videreutdanninger for radiografer innen mange fagområder. Det henvises til høgskolene og universitetenes nettsider for mer informasjon om spesifikke videreutdanninger for radiografer.

Høgskoler og universiteter som tilbyr videreutdanning for radiografer.

Noen studier tilbys også i utlandet, og et av disse:

Videreutdanning i ultralyd