forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg

- Svetten siler nok i møterommene 

Årets tariffoppgjør er for enkelte av NRFs forhandlingsutvalg allerede i mål, mens de fleste i disse dager jobber med å få i havn en avtale. Sommervarmen rammer inn krevende forhandlinger.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har fingeren på pulsen på hva som skjer rundt omkring, og overordnet er inntrykket av at våre lokale forhandlere har forberedt seg godt, og jobber på spreng med å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår, slår NRFs forhandlingssjef, Carl Christian Grue Solberg, fast.

Hektisk periode

I Norge gjennomføres det årlige kollektive forhandlinger for å sikre norske arbeidstakere gode lønns- og arbeidsvilkår, og norske arbeidsgivere gode vilkår for drift av sine respektive virksomheter.

NRF følger Spekter-modellen med lokale forhandlinger, gitt sitt navn etter arbeidsgiverforeningen Spekter som blant annet organiserer helseforetakene. Flest medlemmer har NRF i Spekter-området, aller flest i område 10, hvor sykehusene befinner seg.

Enkelte av NRFs lokale forhandlingsutvalg er allerede i havn med oppgjøret, men de fleste forhandlingsutvalgene forhandler i disse dager.

- Det er en hektisk periode for våre tillitsvalgte. Det er mye forberedelse opp mot selve forhandlingene, og selve forhandlingene krever alltid sitt. Dette er rett og slett en arbeidskrevende periode, men jeg har også inntrykk av at mange synes det er gøy, understreker forhandlingssjefen.

- Også er det jo godt og varmt sommervær for tiden, så svetten siker nok i møterommene rundt omkring, legger han til.

Ulike faser

Frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene i sykehusene er 7. juni klokken 1500.

- Blir ikke partene enige orienterer de sine respektive foreninger, som i dette tilfellet vil være oss i NRF sentralt og Spekter om behovet for bistandsforhandlinger. I slike tilfeller går vi inn og ser om vi kan bidra til løsninger, påpeker han.

I nevnte bistandsforhandlinger vil de lokale partene fortsatt stå for forhandlingene, bistått av representanter fra de sentrale partene.

Blir det ikke enighet i bistandsforhandlingene tar hovedorganisasjonen, i NRFs tilfelle Unio, og Spekter over forhandlingene i såkalte fase 3-forhandlinger. Kommer ikke de sentrale partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling, og eventuell videre til streik.

- Det skal mye til før en streik. Det forutsetter at man i fellesskap i Unio er enige om dette, påpeker Grue Solberg.

- Videre er en beslektet diskusjon om hvor reell streikeretten i sykehusene er, det er kort vei til en tvungen lønnsnemd begrunnet i fare for liv og helse i vår sektor. Dette er dog politiske spørsmål om systemer som først og fremst hører hjemme i andre fora enn rundt forhandlingsbordene underveis i oppgjøret, føyer han til.

Viktig partssamarbeid

Forhandlingssjefen minner om at det såkalte Holden 4-utvalget før jul understreket at frontfagsrammen skal være en retningsgivende norm, ingen endelig fasit.

- Mange opplever nok at arbeidsgiver tar utgangspunkt i at den økonomiske rammen for oppgjøret skal være hundre prosent på nivå med frontfaget, og at forhandlingene i større grad er en diskusjon om fordeling enn reelle forhandlinger om nivå, sier Grue Solberg.

- Vi slutter opp om frontfagsmodellen, og er helt enige i at frontfaget er en retningsgivende norm til grunn for våre oppgjør. Utvalget understreker imidlertid igjen at den ikke skal praktiseres verken som et gulv eller som et tak, og at det må være fleksibilitet i modellen til å kunne adressere de utfordringene man faktisk har for den aktuelle gruppen og eller den aktuelle virksomhet. Det hender det er behov for å minne om dette, legger han til.

Ideelt sett benytter man forhandlingene, poengterer Grue Solberg, til å drøfte utfordringer i den aktuelle virksomhet. Målet er blant annet å sikre gode fagmiljøer, konkrete karriereveier og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, slik at virksomheten tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.

- Både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjente med å bruke partssamarbeidet til å sørge for gode relasjoner og løsninger til det beste for begge parter. Man kommer ikke vekk i fra at arbeidsgiver og arbeidstaker har noen motstridende interesser, men man har også mange felles interesser. At arbeidsplassen er i stand til å tiltrekke seg de folkene de ønsker og trenger er en av dem, og jeg har stor tro på at et godt partssamarbeid er et glimrende utgangspunkt for en velfungerende virksomhet, understreker forhandlingssjefen.

- Min oppfordring er å forsøke å sette søkelys på interesser og utfordringer, slik at man sammen kan finne de gode løsningene. På denne måten blir man ikke like fort stående i stampe på en konkret formulering eller et konkret tall, og muligheten for å finne løsninger begge parter kan akseptere øker, legger han til.

Powered by Labrador CMS