Tariffoppgjøret 2024: Spekter-oppgjøret i mål for Unio

Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby, leder i Unio Spekter Lill Sverresdatter Larsen og nestleder i Unio Spekter, Bent R. Mikalsen.
Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby, leder i Unio Spekter Lill Sverresdatter Larsen og nestleder i Unio Spekter, Bent R. Mikalsen.

Lønnsoppgjørene oppsummert så langt, godt jobbet!

I dag ble det gjennomført Spekter Fase 3 forhandlinger for helseforetak og sykehus med avtale. Oppgjørene er formelt ferdig og de enkelte avdelingene kan offentligjøre resultatene fra de lokale b-delsforhandlingene i helseforetakene.

Publisert Sist oppdatert

Dagens fase 3 forhandlinger gjelder også Lovisenberg og Martina Hansen Hospital. Medlemmene i alle sykehusene kan nå få beskjed om ny lønn fra sine forhandlingsutvalg før sommerferien tar til.

Tidligere er oppgjørene i de private røntgen instituttene Evidia og Unilabs, Sykehuspartner, Helse Nord IKT samt i Helseplattformen ferdigstilte og medlemmene der har fått beskjed om ny lønn.

Forhandlingene har i stort sett gått bra for våre forhandlingsutvalg og det var kun tre sykehus der det ble behov for fysisk bistand fra forbundet og Spekter. Etter involvering fra sentrale parter for å støtte forhandlingsutvalgene lokalt, løste det seg for siste sykehus tirsdag 11. juni.

Forhandlingsutvalgene kan se tilbake på et vel gjennomførte løp disse dagene som var satt av til forhandlinger i år. Resultatene varierer lite i forhold til frontfaget og ligger om lag på frontfagsrammen.

Forhandlingsutvalgene har sammen med arbeidsgiverne stort sett fått til en fleksibel praktisering av frontfagsrammen. Dette har medført gode generelle tillegg for medlemmene, tillegg for ledere og for ulike fagspesifikke stillinger. I tillegg har alle avdelingene regulert minstelønnstigene i tråd med forventingene i sykehusområdet. Flere har også lykkes i å regulere opp spesifikke kompetansetillegg.

Partene, våre forhandlingsutvalg og arbeidsgiverne, skal ha skryt for gjennomføring av forhandlingene i år, dette til tross for litt krevende prosesser enkelte steder.

Med dagens forhandlinger nærmer vi oss at årets forhandlinger foreløpig kan oppsummeres til; godt jobbet av tillitsvalgte og forhandlingsutvalgene!

Foreløpig, fordi i morgen starter vi de sentrale forhandlingene i Virke området. Disse forhandlingene følges videre opp av våre lokale forhandlingsutvalg. Dette gjelder Betanien Hospital i Skien, Betanien Sykehus og Haraldsplass i Bergen, Reumatismesykehuset på Lillehammer og Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Protokollene finner du her:

Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenstkomstområde 10 (Helseforetak med sykehusdrift) i Spekter-området.

Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenstkomstområde 13 (Sykehus med driftsavtale) i Spekter-området.

Les også:

Powered by Labrador CMS