Nye tall påvirker lønnsoppgjøret

En rekke tall danner grunnlaget forut for lønnsforhandlingene under inntektsoppgjørene. Nye tall indikerer at mange forutser en reallønnsvekst nær null.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i mars presenterte SSB ferske prognoser, og i går oppdaterte Norges Bank sine.

Prognosene for lønns- og prisvekst i år er svært like.

KPI-veksten anslås av Norges Bank til 4,9 prosent, det samme som TBUs oppjusterte anslag.

Lønnsveksten anslås også rundt 5 pst. Med andre ord anslås det da en reallønnsvekst nær null, selv om Norges Banks prognose er noe høyere.

SSBs anslag på veksten i fastlandsøkonomien er betydelig høyere enn Norges Bank legger til grunn. Den største forskjellen mellom SSB og Norges Bank er betydelig høyere prisvekstanslag i 2024 og 2025. Det påvirker volumveksten slik at BNP-fastlands-Norge utvikler seg svakere særlig i disse to årene enn det SSB har lagt til grunn.

Det påvirker også reallønnsutviklingen slik at den fra 2024 blir langt dårligere enn i SSBs prognose. Den høyere prisveksten i Norges Banks prognose i 2025 og 2026 forklarer da at rentebanen er lagt høyere etter dagen renteheving.

Både SSB og Norges Bank anslår at arbeidsledigheten vil øke med 0,4 prosentpoeng fram til 2025-2026. Tallene er forskjellige fordi Norges Bank anslår registrertledighet (NAV), mens SSB anslår AKU-ledigheten (fra SSBs arbeidskraftundersøkelse) som alltid ligger høyere.

Lønnsvekst
2023202420252026
SSB5,04,44,54,3
Norges Bank5,14,44,03,4

Prisvekst KPI
2023202420252026
SSB5,02,31,72,0
Norges Bank4,93,32,62,1

Reallønnsvekst
2023202420252026
SSB0,02,12,82,3
Norges Bank0,21,11,41,3

BNP Fastlands-Norge
2023202420252026
SSB1,31,61,51,6
Norges Bank1,10,51,11,3

Privat konsum
2023202420252026
SSB1,21,52,23,0
Norges Bank-1,11,72,12,1

Arbeidsledighet
2023202420252026
SSB AKU3,63,84,04,0
Norges Bank NAV1,92,22,32,3

Powered by Labrador CMS