Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg.

Enighet i de innledende forhandlingene

Unio og Spekter kom mandag ettermiddag til enighet i de innledende sentrale forhandlingene om årets tariffoppgjør.

Publisert Sist oppdatert

Det er nå avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i Spekters virksomheter, utenom helseforetakene og Lovisenberg / Martina Hansens Hospital. For disse avtales lønnsoppgjøret på et senere tidspunkt.

Økonomi er ikke tema for de innledende forhandlingene, men man har blitt enige om prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret og frister for videre forhandlinger, utenfor område 10 og 13. Unio har 53 000 medlemmer i tariffområdet, de aller fleste innenfor helseforetakene.

Her følger en oversikt over situasjonen for de aktuelle Spekterområdene NRF har medlemmer:

Tariffområde 10 Helseforetak med sykehusdrift Spekter-område: Frist er ennå ikke avtalt, mest sannsynlig i overgangen mai/juni.

Tariffområde 11 Øvrige helseforetak (Helseplattformen AS, Helse Vest IKT AS og Sykehuspartner hovedkontor): Frist er ennå ikke avtalt, mest sannsynlig i overgangen mai/juni.

Tariffområde 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst Spekter-område (Evidia og Unilabs): Frist for avslutning av lokale B-dels-forhandlinger er 16. mai klokken 16.00.

Link til protokollen

Lese mer på unio.no

Powered by Labrador CMS