Enighet i forhandlingene både i Staten og i KS.
Enighet i forhandlingene både i Staten og i KS.

Enighet i både staten og KS

I helgen kom Unio til enighet med sine respektive motparter i både KS-området og staten.

Publisert Sist oppdatert

Årets lønnsoppgjør har allerede bydd på mer dramatikk enn sammenlignbare foregående oppgjør.

LO brøt forhandlingene med NHO forrige måned under frontfagsoppgjøret, og innledet med det en historisk storstreik.

Rammen endte på 5,2 prosent, en ramme som fungerer som en retningsgivende norm for alle de øvrige lønnsoppgjørene. Forventet prisvekst er av TBU anslått til 4,9 prosent.

At årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør betyr at partene forhandler utelukkende om økonomi.

I helgen ble alle partene i både stat- og KS-oppgjøret enige.

Guro Elisabeth Lind er leder av Unio Stat og Forskerforbundet.
Guro Elisabeth Lind er leder av Unio Stat og Forskerforbundet.

Stat

Unio ble lørdag enige med staten om en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

Forhandlingsleder for Unio-stat, Guro Lind, uttaler til Unio at hun er fornøyd med oppgjøret.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor, og over forventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Enigheten sentralt innleder de lokale forhandlingene.

– Unio har et meget dyktig tillitsvalgt-apparat i staten, som nå kommer til å fortsette arbeidet for våre medlemmer. Erfaringen med oppgjøret i fjor, var at våre tillitsvalgte fikk til gode resultater, legger hun til.

Leder for Unio kommune Steffen Handal. TV2's Stål Talsnes.
Leder for Unio kommune Steffen Handal. TV2's Stål Talsnes.

KS

Senere lørdag kveld kom det til enighet også i KS-området.

Partene ble enige om en ramme på 5,4 prosent, altså 0,2 prosentpoeng over frontfagsnormen.

Forhandlingsleder for Unios kommune-utvalg, Steffen Handal, ble etter enigheten av Unio sitert på at han var godt fornøyd med resultatet.

– Det var viktig for oss å havne over rammen i frontfaget siden vi har hatt flere år hvor ansatte i kommunene har kommet dårligere ut enn ansatte i industrien. Slik kunne det ikke fortsette hvis kommunene skal klare å beholde nøkkelpersonell og kunne tilby innbyggerne de tjenestene de forventer. Det er bra at KS har vist vilje til å rette opp noe av den skjevheten som har skjedd de siste årene, understreket Handal.

– Rammen på 5,4 prosent gjør også at Unios medlemmer i kommunene vil få en reallønnsvekst, noe som var svært viktig for oss i årets oppgjør etter en betydelig reallønnsnedgang i fjor, la han til.

Les mer på Unio (KS)

Les mer på Unio (Stat)

Powered by Labrador CMS