Det endelige tallgrunnlaget for inntektsoppgjørene er klart

Fredag overleverte Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) Arbeids- og sosialdepartementet sin endelige utgave av årets rapport.

Publisert Sist oppdatert

Det er små forskjeller i hovedtallene i forhold til den foreløpige februar-rapporten.

· Utvalget anslår at Konsumprisveksten i 2023 blir 4,9 pst. Konsumprisveksten for 2022 ble 5,8 pst.

· Lønnsvekst fra 2021 til 2022 for arbeidere og funksjonærer i NHO bedrifter i industrien samlet er beregnet til 4,0 pst. For industriarbeidere og for funksjonærer i industrien er årslønnsveksten beregnet til henholdsvis 3,5 pst og 4,9 pst. Økt bonus blir tatt frem som viktig årsak for høy lønnsvekst for funksjonærer.

· Årslønnsveksten i 2022 i det statlige tariffområde er beregnet til 4,31 pst. Overhenget til 2023 i det statlig tariffområde er beregnet til 1,3 pst.

· For ansatte i kommunene er årslønnsveksten beregnet til 3,72 pst. For undervisningsansatte er årslønnsveksten beregnet til 3,32 pst. Overhenget for kommunesektoren og undervisningsansatte er henholdsvis 1,2 pst og 1,7 pst.

· Lønnsveksten for Spekter Helse og Spekter-trad er beregnet til henholdsvis 4,53 pst og 4,0 pst fra 2021 til 2022.

· Lønnsveksten i finanstjenester (gjelder heltidsansatte i medlemsvirksomheter i Finans Norge utenom ledere) er beregnet til 5,0 pst fra 2021 til 2022. For Virke-bedrifter i varehandelen er lønnsveksten i 2022 beregnet til 3,7 pst.

1: om lag 0,5 pst-poeng av veksten skyldes vekst i faste og variable tillegg (60 pst forsvaret og 20 pst politi)

2: Endret virkningstidspunkt grunnet konflikt trakk årslønnsveksten ned med 0,2 pst-poeng for kommunesektoren samlet og ned med 0,8 pst-poeng for undervisningsansatte og 0,1 pst-poeng for gruppen øvrige ansatte. Konflikt 2021 trakk opp med 0,1 pst-poeng for kommunesektoren samlet og opp med 0,2 pst-poeng for undervisningsansatte,

3: Lønnsveksten påvirkes av at deler av 2021 oppgjøret er utbetalt og registrert i 2022, sammensetningseffekter som følge av økt andel legeårsverk gir 0,3 prosent økt lønnsvekst.

4: Dette må ses i sammenheng med konflikt i KS-området.

Fredag publiserte også NAV oppdatert arbeidsledighetsstatistikk, og arbeidsledigheten er stadig rekordlav. Ved utgangen av mars er 64 300 registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos NAV. Dette utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken

TBU-rapporten i sin helhet finner du her

NAVs arbeidsledighetsstatistikk finner du her

Powered by Labrador CMS