Lønnsoppgjøret 2022

Onsdag 29. juni ble de såkalte fase 3. forhandlingene sluttført mellom Unio og Spekter.

Publisert Sist oppdatert

Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.
Foto: Tore Bollingmo

Årets lønnsforhandlinger er dermed formelt gjennomført for Helseforetakene, samt ved Martina Hansens Hospital, Lovisenberg og Helseplattformen.

For Evidia (tidligere Aleris Røntgen) og Unilabs ble forhandlingene sluttført i fase 3. den 7. juni.

I et hovedoppgjør som i år er det forhandlet på hele overenskomsten ved de ulike virksomhetene; dette har resultert i tekstlige endringer så vel som god utvikling på lønnsdannelsen for våre medlemmer.

Forhandlingene har i det store gått greit og resultert i et godt samlet resultat. To helseforetak hadde behov for bistand fra de sentrale parter før en kom til enighet før helgen samt tidligere denne uken. Det er gjort en meget bra jobb ute i virksomhetene av forhandlingsutvalgene, der en har ivaretatt lønnsutvikling for helt nødvendig kompetanse innen bildediagnostikk og stråleterapi. De tillitsvalgte og forhandlingsutvalgene har virkelig stått på gjennom en hektisk periode denne våren.

Nå når lønnsoppgjøret formelt er i havn vil de enkelte forhandlingsutvalgene gå ut med informasjon om hva resultatet betyr for de enkelte gruppene samt enkeltmedlemmer.

For våre medlemmer i Virke sykehusene er forhandlingene utsatt til 12. – 14. september.

Sykehusene organisert i Virke-området omfatter Diakonhjemmet i Oslo, Haraldsplass sykehus i Bergen samt Betanien Hospital i Skien og Bergen.

Powered by Labrador CMS