De lokale forhandlingene i Virke-HUK-området er gjennomført

Publisert
Forhandlingssjef i NRF Carl Christian Grue Solberg.
Forhandlingssjef i NRF Carl Christian Grue Solberg.

- Våre forhandlere ute har jevnt over gjennomført de lokale forhandlingene på en svært god måte. Gjennomgående har våre folk møtt opp godt forberedt på konstruktive forhandlinger, innstilt på å finne gode løsninger. Det opplever jeg på generelt grunnlag at de har oppnådd, sier forhandlingssjef Carl Christian Grue Solberg.

Virke er den største arbeidsgiverorganisasjonen for handel og tjenester, og har medlemsbedrifter i bransjer som helse, utdanning og kultur (HUK).

Radiografene som er tilknyttet dette tariffområdet er knyttet til landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, og arbeider for ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten.

15. september ble første del av de sentrale forhandlingene sluttført. Det var denne delen av oppgjøret som var interessant for NRFs medlemmer. I natt kom også Unio-forbundene til enighet med Virke om hovedoppgjøret for de virksomhetene som korresponderer med kommunal sektor, hvilket gjør at de sentrale forhandlingene på Virke-området er gjennomført.

I dag går firsten for gjennomføringen av de lokale forhandlingene i VIRKE-HUK-området ut, og våre forhandlere har på vegne av NRFs medlemmer kommet til enighet med sine respektive arbeidsgivere.

Historikk

Primært forhandler NRF lokalt, og det har vi gjort siden starten av 2000-tallet.

Forhandlingsmodellen er komplisert, og ikke uten utfordringer, men gir oss god kontroll og oversikt over hvordan lønnsmidlene brukes til det beste for våre medlemmer.

Bakgrunnen for valget om denne strukturen gikk blant annet på ønsket om å kunne foreta lokale prioriteringer. Den teknologiske utviklingen i helsesektoren har de siste tiårene gått raskt, og modellen ble ansett for å fremme en lønnspolitikk der kompetanse ble verdsatt på en god måte.

Lokal lønnsdannelse ga tillitsvalgte direkte tilgang til lønnspotten og til forhandlingsbordet.

Lokale parter kunne gjøre prioriteringer der hvor skoen trykket, og med det stå friere til å gjøre tilpasninger tilpasset de respektive tjenestene. Dette muliggjorde etablering av faglige karriereveier internt i avdelingene, samt prioritering av verdsetting av fagansvar.

Kommunikasjonsutfordring

Det er altså gode grunner til at NRF har valgt en modell for lokale forhandlinger, men modellen byr på klare kommunikasjonsutfordringer.

Hvordan gi et entydig bilde av ulike resultater?

- Dette er en utfordring som mest sannsynlig aldri lar seg løse. Hele poenget med modellen for lokale forhandlinger er muligheten for å foreta lokale prioriteringer, hvilket gjør en entydig gjengivelse av et omforent resultat umulig, poengterer Grue Solberg.

- Så vil jeg samtidig understreke at dette i den store sammenheng er en ubetydelig utfordring. Det viktige for oss er at våre medlemmer sikres konkurransedyktige vilkår og gode betingelser. Punktum. Så får heller vi som skal forsøke å si noen bevingede ord om oppgjørene klø oss litt i skjegget når det er tid for det, understreker forhandlingssjefen smilende.

Godt inntrykk

Forhandlingssjefen har latt seg imponere over kunnskapen og kompetansen lokalt.

- Det er første gang jeg har rådgitt inn mot lokale forhandlinger, og jeg har latt meg imponere over våre forhandlingsdelegasjoner, forteller han.

- Spørsmålene vi har blitt stilt har vært substansielle, og utfordringene vi har blitt forelagt har vært krevende. Gjennomgående er opplevelsen at oppgjøret har kommet i havn på grunn av gode forberedelser, rike kunnskaper og konstruktive dialoger. Slike ferdigheter bygger man ikke over natten. Det foregår åpenbart kunnskapsoverføringer lokalt, og den innsatsen våre delegasjoner har lagt ned har vært betydelig, legger Grue Solberg til.

- Avslutningsvis må jeg på vegne av medlemmene og oss sentralt få takke forhandlingsdelegasjonene for innsatsen. Godt jobbet, føyer han til.

Powered by Labrador CMS