A2-forhandlingene utsatt

Publisert Sist oppdatert

Norsk Sykepleierforbund var 5. mai i møte med Spekter om A2-forhandlingene. Partene ble enige om en utsettelse av forhandlingene til 30. mai. Tirsdag ble Unios ulike forbund enige med Spekter om de sosiale bestemmelsene for sykehusene, A1-forhandlingene.

Norsk Radiografforbund forhandler som kjent lokalt på det enkelte helseforetak. Frister for lokale forhandlinger forskyves også, og vil bli avtalt i A2-forhandlingene som nå er berammet 30. mai. Norsk Radiografforbund forhandler som kjent lokalt på det enkelte helseforetak.

Frist for lokale forhandlinger er satt til 10. juni kl. 15.00.

Powered by Labrador CMS