A2-forhandlingene utsatt

Publisert Sist oppdatert

Norsk Sykepleierforbund var 5. mai i møte med Spekter om A2-forhandlingene. Partene ble enige om en utsettelse av forhandlingene til 30. mai. Tirsdag ble Unios ulike forbund enige med Spekter om de sosiale bestemmelsene for sykehusene, A1-forhandlingene.

Norsk Radiografforbund forhandler som kjent lokalt på det enkelte helseforetak. Frister for lokale forhandlinger forskyves også, og vil bli avtalt i A2-forhandlingene som nå er berammet 30. mai. Norsk Radiografforbund forhandler som kjent lokalt på det enkelte helseforetak.

Frist for lokale forhandlinger er satt til 10. juni kl. 15.00.