Det ble brudd i forhandlingene med Spekter i vår, og tariffoppgjøret går derfor til Riksmekleren.
Det ble brudd i forhandlingene med Spekter i vår, og tariffoppgjøret går derfor til Riksmekleren.

Streikefare ved sykehusene

Publisert Sist oppdatert

Tilbudet Unio fikk i forhandlingene med Spekter tidligere i vår, imøtekom ikke de utfordringene som er ute i helseforetakene og hadde ikke en lønnsramme som var stor nok til å rette opp etterslepet som har oppstått. Det ble derfor brudd i forhandlingene i Spekter-område 10 (helseforetakene) og 13 (Lovisenberg og Martina Hansens hospital). Tariffoppgjøret går derfor til Riksmekleren.

Meklingen blir 2. og 3. juni. Dersom vi ikke kommer til en løsning under meklingen, blir det streik i helseforetakene og i sykehus med driftsavtale fra 4. juni.

Totalt tas det ut 313 UNIO medlemmer i streikens første fase. 27 av disse er radiografer, mens resterende er fra øvrige Unio-forbund, fordelt etter antall medlemmer.

Medlemmene som tas ut i streik i fase én er ansatt ved følgende foretak/sykehus:

  • UNN
  • St Olav
  • Helse Bergen
  • Sykehuset Østfold
  • OUS
  • Ahus
  • Martina Hansens Hospital

Uttaket fra Unio er forsiktig, og vil hovedsakelig ramme elektiv virksomhet, poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner ved de berørte sykehusene. Som vanlig unntar Unio medlemmer som arbeider med syke barn, øyeblikkelig hjelp, psykisk helse, kreft og sjelesorg. Det er også tatt hensyn til koronaberedskapen.

Tekst: forhandlingssjef, Ole Andre Gjerde.

Powered by Labrador CMS