Unio Spekters leder Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og forhandlingssjef Ole André Gjerde.
Unio Spekters leder Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og forhandlingssjef Ole André Gjerde.

Streik ved flere sykehus

Flere sykehusansatte er tatt ut i streik etter at det ble brudd i meklingen mellom Unio og Spekter like over midnatt natt til fredag.

Publisert Sist oppdatert

Lønnstilbudet som kom fra Spekter, var for dårlig, og ingen av Unios krav ble imøtekommet.

Økt lønn til Unio-gruppene med høy utdanning i helseforetakene er en investering i fremtidens helsetjeneste. Ikke minst har koronapandemien satt søkelys på den viktige rollen radiografen spiller i helsevesenet. Radiografer har stått i førstelinjen under hele pandemien og har en sentral rolle i utredning og oppfølging av koronapasienter.

Den stadig rivende teknologiske utviklingen innen bildediagnostikk og stråleterapi krever en nesten kontinuerlig kompetanseutvikling for våre medlemmer. Helseforetakene trenger flere stråleterapeuter for å oppnå målene i de ulike pakkeforløpene for kreft. For å rekruttere flere stråleterapeuter til planlagte stråleterapiavdelinger, og til protonterapisentrene som snart blir en realitet, er det helt nødvendig med et lønnsløft. Lønnsnivået må gjenspeile ansvar og kompetanse.

Streikeuttak Sammen med Unio-kollegene våre streiker vi for kunnskap og trygghet.

Forbundsleder i NRF Bent Ronny Mikalsen sier streikeviljen er stor når til sammen 313 Unio-medlemmer, blant dem 27 radiografer, nå er ute i streik. Det er stor forståelse blant folk for at lønnsnivået for våre grupper i helseforetakene opp.

Han presiserer videre at uttaket er forsiktig og hovedsakelig vil ramme ramme elektiv og poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner.

Foretak/sykehus som er berørt av streiken i denne fasen, er: OUS, Ahus, Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital.

Som vanlig unntar Unio medlemmer som arbeider med syke barn, øyeblikkelig hjelp, psykisk helse, kreft og sjelesorg. I år er det også tatt hensyn til koronaberedskapen.

Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet og Det norske maskinistforbund er de øvrige forbundene som går sammen med oss i streik.


Til deg som er tatt ut i streik https://www.unio.no/streik-2021/til-deg-som-er-tatt-ut-i-streik/

Til deg som ikke er tatt ut i streik https://www.unio.no/streik-2021/til-deg-som-ikke-er-tatt-ut-i-streik/

Til deg som er berørt av streik https://www.unio.no/streik-2021/til-deg-som-er-berort-av-streik/

Powered by Labrador CMS