Forhandlingsleder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen og forbundsleder i Norsk Radiografforbund, Bent Ronny Mikalsen.

Frivillig lønnsnemnd for sykehusene

Da Unio Spekter ble kalt inn til arbeidsministeren med trussel om ny tvungen lønnsnemnd, bestemte Unio seg for å stenge den veien.

Publisert

I dag ble partene innkalt til ASD (Arbeids- og Sosial Departementet), tvungen lønnsnemd var utgangspunktet for innkallingen. Medlemmene våre som har stått i denne streiken har gjort en kjempeinnsats de siste to ukene. Tvungen lønnsnemd er mer regelen enn unntaket i sykehusstreiker, vi valgte derfor å se på mulighetsrommet i en frivillig nemd sammensatt bl.a. med uavhengige medlemmer oppnevnt av Riksmegleren, sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Da Unio Spekter ble kalt inn til arbeidsministeren med trussel om ny tvungen lønnsnemnd, bestemte Unio seg for å stenge den veien. Både Unio-streiken i KS og i Oslo kommune ble stanset på rappen av tvungen lønnsnemd. Når statsråden så gjorde det klart at man ikke ville få streike videre i sykehusene, valgte Unio å heller be om frivillig nemd.

En viktig forskjell mellom tvungen og frivillig nemd er at i Rikslønnsnemnda har NHO og LO fast møterett, det selv om denne konflikten stod mellom Spekter og Unio. For Unio var det derfor viktig å prøve en nemnd helt uten NHO og LO. Partene får to medlemmer hver og Riksmekler oppnevner tre uavhengige i tillegg. Det gir oss flere muligheter.

Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen understreker at streikeviljen fortsatt var stor, men Unio måtte ta ansvar når tvungen lønnsnemnd var det eneste andre alternativet som lå på bordet. Han retter en stor takk til de streikende, tillitsvalgte og andre medlemmer som bidro til å markere Norsk Radiografforbund, Unio og utfordringene offentlig sektor har med frontfagsmodellen. De er uunnværlige både for pasientene og i kampen for en rettferdig lønnsvekst.

Streikeleder Lill Sverresdatter Larsen sier at:

– Vi vet hva en tvungen lønnsnemnd betyr, nå skal en annen vei prøves. I dette tilfellet hadde vi kniven på strupen. Å streike videre ble ikke gitt oss som en mulighet. Debatten om hvor lett det er for arbeidsgiver å «bestille» tvungen lønnsnemnd er ikke over. Målet vårt er å få mest mulig til våre medlemmer, og da skylder vi å prøve andre muligheter enn tvungen lønnsnemnd. Det er det vi nå gjør, sier Larsen.

– Jeg forstår medlemmene våre har ønsket å streike videre i det som er en viktig kamp for livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse. Men vi møter enn vegg av motstand og her skal vi prøve en ny utgang. For medlemmene skal være trygge på at vi ser etter alle mulige hull i den veggen. Vi skal gjennom med våre krav.

Denne våren har vi fått opp en viktig debatt om frontfaget og de begrensinger det legger på våre medlemmers mulighet til å forhandle opp lønnen. Ingen politikere, ingen som er ansvarlige for helsetjenesten skal slippe unna det ansvaret de har for å gi pasientene et godt og trygt helsetilbud. Sykepleiere og annen kritisk kompetanse ved sykehusene må beholdes. Det er knapt noen lengre som tror at dette kan løses uten et betydelig lønnsløft som bidrar til å beholde og rekruttere nøkkelpersonell i velferdssektoren.

Powered by Labrador CMS