Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og forhandlingssjef Ole Andrè Gjerde.
Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og forhandlingssjef Ole Andrè Gjerde.

Frivillig lønnsnemnd for sykehusene – videre gang i lønnsoppgjøret 2021

Som kjent endte den 13 dager lange streiken i sykehusene tirsdag den 15. juni.
På det meste var 63 radiografer tatt ut i streik.

Publisert Sist oppdatert

De streikende radiografene sto i front i en lønnskamp for alle våre medlemmer. All ære og takk til dere som sto i det. Dere har representert radiografer og forbundet på en glimrende måte.

De sentrale partene i konflikten, UNIO og Spekter, ble enige om å la oppgjøret gå til en frivillig nemd.

Tvungen lønnsnemd er mer regelen enn unntaket i sykehusstreiker, det er derfor en litt ny vri å søke en løsning gjennom en frivillig nemd. I valget mellom tvungen rikslønnsnemd og en frivillig nemd, valgte forbundene i UNIO å gå for en frivillig nemd. Vi unngikk dermed en Rikslønnsnemd.

Riksmegleren har ansvaret for sammensetningen i den frivillige nemden. Partene, UNIO og Spekter, vil blir representert med to representanter hver. Riksmegleren vil så supplere med tre nøytrale medlemmer. Sammensetningen i en slik nemd er dermed noe friere enn i Rikslønnsnemda, der bl.a. LO og NHO har faste plasser.

Dato for nemden er satt til 23. august, og det ligger an til at det foreligger et resultat innen utgangen av august. Vi kommer tilbake med detaljert informasjon til våre tillitsvalgte og medlemmer så snart resultatet er klart.

Så snart resultatet fra den frivillige nemden foreligger er utgangspunktet at vi, og våre lokale tillitsvalgte med deres forhandlingsutvalg, skal få på plass lønnsreguleringer i lokale B deler. Den rammen som avtales i den frivillige nemden vil danne grunnlaget for oppgjøret i de enkelte avdelingene.

Frister mv. for de lokale reguleringene kommer vi også detaljert tilbake til så snart et nemdresultat er klart.

Powered by Labrador CMS