Derfor er radiografer i streik

Lønnstilbudet fra Spekter i meklingen var for dårlig. Vi krever og trenger et lønnsløft for våre grupper.

Publisert Sist oppdatert

Lønnsveksten i helseforetakene ble betydelig lavere enn frontfaget og andre deler av privat sektor i fjor. Får vi ikke gjort noe med avstanden til privat sektors lønnsnivå, vil vi ikke klare å beholde og rekruttere folk med høy kompetanse til de viktige velferdsyrkene. Det må være attraktivt å jobbe i helseforetakene!

Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. Vi må komme i gang med et lønnsløft nå.

Årets oppgjør må være begynnelsen på et lønnsløft og må følges opp i kommende tariffoppgjør.

SSB anslår at lønnsveksten i Norge i år blir på 3.1 %. Tilbudet NRF og Unio fikk fra arbeidsgiver under meklingen, var på 2.82 %. Dersom dette blir resultatet, vil radiografer få mindrelønnsutvikling og reallønnsnedgang to år på rad. Dette kan ikke fortsette.

I vår lønnsundersøkelse fremkommer det at gjennomsnittslønn for radiografer ligger på ca. 550 000 inkludert ulike tillegg som ubekvemstillegg, samt tillegg for kompetanse og særskilt fagansvar. Det er betydelig lavere enn hva en snittlønn i Norge er.

Økt lønn til Unio-gruppene med høy utdanning i helseforetakene er en investering i fremtidens helsetjeneste. Det kan bli veldig dyrt å la være.

Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede må bidra til at unge faktisk velger å utdanne seg til viktige velferdsyrker og situasjonen kan fort bli dramatisk hvis ikke flere søker seg til og velger å bli i disse yrkene.

Mange har i fjor og i år sett den samfunnskritiske rollen vi har. Nå er det på tide at dette anerkjennes også lønnsmessig, slik at vi sikrer rekrutteringen for radiografer og stråleterapeuter for fremtiden.


Utdanning må lønne seg.

Powered by Labrador CMS