Datoer og fremdrift i lønnsoppgjøret

Publisert Sist oppdatert

I frontfaget kom en til enighet den 11. mars om en lønnsramme for årets oppgjør på 2,7 prosent. Noe som er 0,1 prosent under en forventet prisvekst på 2,8 prosent i inneværende år.

Frontfaget vil legge malen for lønnsoppgjørene i øvrige og etterfølgende områder, inkludert sykehus og private institutter organisert i Spekter og i Virke.

Første runde i årets forhandlinger med Spekter, de såkalte A-delsforhandlingene, ble avholdt 14. april. Det er satt frister for lokale forhandlinger for områdene 1-9, 11 og 12, mens frister for de videre forhandlinger i overenskomstområde 10 (helseforetak med sykehusdrift) og 13 (sykehus med driftsavtale) avtales senere.

For de organisasjoner og forbund som forhandler lønn i A-delsforhandlingene (herunder en del helsearbeidere i LO og YS, postbud, mv.) ble resultatet i tråd med frontfaget. Alle får et sentralt tillegg på 4388 kroner, mens de som har årslønn på 455.967 kroner eller mindre får et lønnstillegg på 6.338 kroner.

Frister for lønnsoppgjørene:


Spekter

Sentrale A2-forhandlinger for helseforetakene er berammet første halvdel av mai. Dersom partene kommer til enighet, vil lokale forhandlinger komme snart etter dette.

  • Forhandlingsfrist helseforetakene: Avtales senere
  • Forhandlingsfrist Aleris, Unilabs, Sykehuspartner: 5. mai kl. 15.00. Det settes ingen frist for å be
    om bistand, men partene forutsetter at det lokalt bes om bistand når det er behov for det.
  • Forhandlingsfrist Helseplattformen: Ingen

Videre forhandlingsforløp for helseforetak og sykehus (område 10, 11 og 13):

A2-forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund: 6. mai

A2-forhandlinger med øvrige Unio-forbund : avtales senere

A2-forhandlinger med LO og YS: 10. mai

A2-forhandlinger med Den norske Legeforeningen: 20. mai

Virke

I Virke/HUK-området (helse, utdanning og kultur) er det planlagt forhandlingsstart 20. – 21. mai (forutsetter normalt at forhandlingene i helseforetakene er overstått. Ved en eventuell konflikt i helseforetakene, kan Virke-datoene forskyves). Datoer for lokale forhandlinger avtales senere.

Staten

Forhandlingsoppstart: 26. april.

KS

Forhandlingsoppstart: 21. april

Powered by Labrador CMS