Brudd i forhandlingene med Spekter

Lønnsoppgjøret går nå til Riksmekleren.

Publisert Sist oppdatert

6. mai ble det brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter om lønnsoppgjøret i helseforetak og sykehus med driftsavtale (Lovisenberg og Martina Hansens hospital). Lønnsoppgjøret går nå til Riksmekleren. Det er ennå ikke klart når meklinga vil finne sted, men antageligvis tidlig i juni.

Ettersom det er Unio som er i brudd, betyr det at også NRF er i brudd. Det innebærer at forhandlinger med helseforetakene avbrytes, og vi avventer resultatet av meklingen. Kommer man ikke til løsning i meklingen, blir det streik i helseforetakene og i sykehus med driftsavtale. Unio har i underkant av 48.000 medlemmer i helseforetakene, og det er levert plassoppsigelse for disse.

Grunnlaget for bruddet var at tilbudet som lå i bordet ikke ga lønnsmidler utover resultatet fra frontfaget. Beregninger fra det teknisk beregningsutvalget (TBU) har vist at fjorårets lønnsoppgjør ga ansatte i privat sektor større lønnsvekst enn normen som ble anslått for frontfaget – og mer enn det vi og Unios medlemmer samt offentlig sektor fikk.

Som vi så ofte har poengtert skal normen fra frontfaget ikke praktiseres som en fasit for gjeldende oppgjør, men en retningsgivende norm over tid. Får vi situasjoner som i fjor, der det i etterkant viser seg at en anslått norm ble overskredet i konkurranseutsatt industri, må dette være del av grunnlaget for lønnsforhandlingene i offentlig sektor i det påfølgende lønnsoppgjøret. Bare slik kan man sikre likeverdig lønn mellom offentlig og privat sektor - sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.