Årets tariffoppgjør er i gang

Enighet i frontfaget

Publisert Sist oppdatert

Frontfaget landet i år (11.mars) på en lønnsramme på 2,7 prosent.

Lo og NHOs anslag lyder slik:

På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2021. Av dette bidrar overhenget med 1,0 prosentpoeng for industriarbeidere og 1,5 prosentpoeng for industrifunksjonærer. For industriarbeidere i NHO-området er bidraget fra tarifftilleggene beregnet til 0,7 prosentpoeng. Resterende bidrag til års-lønnsveksten i industrien som helhet er anslått glidning.

I lønnsoppgjøret i fjor ble det mye snakket om at landet var i en kritisk situasjon, at det var viktig å være solidariske overfor et svekka næringsliv og lojale mot frontfagsramma på 1,7 prosent. Den lojaliteten viste offentlig sektor, mens industrien selv, varehandelen og finanssektoren gikk over rammen.

Det er heller ikke sikkert at industrien selv vil holde seg innenfor frontfagsrammen, hvilket Unios forhandlingssjef har uttalt seg om:

«Det er et veldig nøkternt anslag. Glidningen er satt til 1 prosent. Vi tror at glidningen i industrien blir noe over det, først og fremst fordi vi tror det blir jobbet mer skiftarbeid i år. Vi tror tallet blir nærmere 3 enn 2,7, men det er slike variasjoner som kan skje. Vi tror dette er i nedre sjiktet av det vi forventer.»

Frontfagsramma skal være normgivende over tid, men en må se hvilke utfordringer de enkelte tariffområdene står i. Det må være utgangspunktet for våre forhandlinger.

Powered by Labrador CMS