Tariffomrader

Foto: Adobe Stock

Tariffområder

Tariffområde Spekter
Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter.
NRF har medlemmer og tariffavtaler i følgende: Spekter-område


10: Helseforetak med sykehusdrift Spekter-område
NRF har medlemmer i alle helseforetakene.


11: Øvrige helseforetak
Helseplattformen AS
Helse Vest IKT AS
Sykehuspartner Hovedkontor


12: Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst Spekter-område
NRF har medlemmer i følgende bedrifter i område 12:
Evidia
Unilabs


13: Sykehus med driftsavtaler
NRF har medlemmer i følgende bedrifter i område 13:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital AS


Tariffavtaler i Spekter
Hovedavtale mellom Unio og Spekter
Hovedtariffavtale med sosiale bestemmelser
Lokale tariffavtaler (Ligger tilgjengelig på Min side)


Tariffområde Virke
Radiografer er omfattet av den delen av tariffområdet som kalles Virke-HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet), og har tariffavtaler for spesialisthelsetjenesten og for helse- og sosiale tjenester.

NRF har medlemmer i følgende bedrifter i Virke:
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Diakonhjemmet Sykehus AS
Betanien Hospital - Skien
Revmatismesykehuset AS
NKS Lillehammer
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
Diakonissehjemmets
Høgskole Betanien Sykehus - Bergen


Tariffavtaler NRF i Virke
Hovedavtale (HA) – Parallellavtalen

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester mv.


Statlig tariffområde
NRF har medlemmer i følgende statlige bedrifter:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Helsedirektoratet
Høgskulen på Vestlandet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (nmbu)
NTNU Gjøvik
NTNU Trondheim (Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk)
OsloMet - Storbyuniversitetet
Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet


Tariffavtale


KS (kommunalt tariffområde)
NRFs medlemmer i kommunesektoren forhandler etter hovedtariffavtalens kapittel 5, og det gjennomføres årlige, lokale forhandlinger.

NRF har medlemmer i følgende kommuner:
Alta kommune
Asker Kommune
Askøy Kommune
Gjøvik Kommune
Gulen Kommune
Nord-Aurdal Kommune
Seljord Kommune
Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Nord Norge
Ulvik Kommune Verdal bo og helsetun
Ålesund Kommune

Tariffavtale

Powered by Labrador CMS