Spesialistrådet

Publisert Sist oppdatert

Spesialistrådet oppnevnes av NRF Forbundsstyre.

Det bør tilstrebes en viss kontinuitet blant rådets medlemmer, samt representant fra forbundsstyret (i tillegg til forbundsleder).

Forbundsleder og Fagsjef inngår som faste medlemmer av spesialistrådet. Fagsjef står for daglige administreringen av spesialistgodkjenningsordningen og rapportering til forbundsstyret.

Spesialistrådet hovedoppgave er vurdering av individuelle søknader om spesialistgodkjenning og regodkjenning. Rådet oppdaterer krav og beskrivelser i eksisterende ordninger samt utarbeider innhold for nye fagområder etter signaler fra forbundsstyret.

Rådet vil ved behov kunne knytte til seg fagpersoner for vurdering av enkelte godkjenningssøknader samt ved utarbeidelse og revisjon av spesifikke krav for aktuelle spesialistområder.

For inneværende landsmøteperiode har Spesialistrådet bestått av:

Eivind Richter Andersen, SUS/NTNU

Aud Mette Myklebust, USN (kom inn for Linda Hafskjold i 2019)

Camilla Samuelsen, NRF/Helse Finnmark

Bent Ronny Mikalsen, NRF

Håkon Hjemly, NRF