Foto:
Foto:

Røntgenbruk på avveier og uetisk bruk av radiograftittel.

Publisert Sist oppdatert

I programmet TV2 hjelper deg torsdags 22.4 ble det avdekket en foruroligende mangel på etikk ved bruk av røntgendiagnostikk ved en kiropraktorklinikk i Oslo. NRF var raskt på banen for å søke å få inn en kommentar på nettsidene til TV2 -men det har til nå ikke lyktes å komme til der.

For de som ikke har sett innslaget så har saken i seg selv har noen oppsiktsvekkende elementer, og samlet sett må dette være en sak for tilsynsmyndighetene å se nærmere på.

For oss var det all grunn til å påpeke nærmere det som framkom angående bruk av røntgenundersøkelser og spesielt uttalelsen fra kiropraktoren i det omtalte innslaget.

I innslaget sier kiropraktoren at når han utfører røntgenundersøkelser så er han radiograf – les, han trenger da ikke ta stilling til hverken etikken eller det formelle ved medisinsk bruk av røntgenstråling.

Det kan synes som han tror at en radiograf ikke har noen egen rolle i det å gjøre vurderinger med tanke på bruk av røntgenstråling. Vi vet at så lett kan ingen som gjør bruk av medisinsk røntgenstråling slippe unna. Det gjelder radiografer som kiropraktorer. Noe som også ble påpekt fra DSA i innslaget.

Det syntes for øvrig å mangle det meste av formaliteter knyttet til bruk av røntgendiagnostikk i innslaget:

Fravær av henvisning til røntgenundersøkelse, fravær av vurdering om røntgenundersøkelsene har en berettigelse, og mest av alt - fravær av indikasjon samt, fravær av en spesifikk grunn til å gjennomføre undersøkelsene på friske pasienter. Hvert enkelt av disse punktene er kritikkverdige – samlet sett ble det avdekket en praksis helt på siden av reguleringer for dette området. Heldigvis er dette ikke en dagligdags tilnærming ved bruk av røntgen på pasienter i Norge.

Vi vet at ved normal medisinsk bruk av røntgenstråler er det en liten risiko for skade på arvematerialet (DNA) – risikoen er liten, men den er der. Bruk av røntgenstråling i medisinsk øyemed på pasienter er derfor regulert i Norge.

Riktig bruk av medisinsk røntgenstråling tilses i det daglige av våre kolleger radiologer og radiografer i sykehus og ved røntgeninstitutter.

Ansvaret er nøye regulert i lovverket - profesjonsutdanningen radiograf er nettopp opprettet for at røntgen, CT, MR undersøkelser mv. skal praktiseres i henhold til forsvarlighetsprinsipper i lovverket.

Sentrale lover for reguleringen på dette feltet er lov om helsepersonell samt strålevernlovgivningen. Spesielt i strålevernlovgivningen er radiografen en sentral yrkesgruppe, yrkesgruppen som i praksis og oftest må sørge for at de nevnte elementene ivaretas –da det er radiografen som i det daglige møter pasienten og faktisk utfører de ulike undersøkelsene.

En blir med andre ord ikke radiograf bare ved å si det - det er ikke rolle en kan gå inn og ut av som det måtte passe. Det er en beskyttet tittel og det kreves autorisasjon fra myndighetshold for å kunne arbeide som radiograf.

Kiropraktoren i dette tilfellet kan derfor ikke velge seg en rolle som radiograf i det ene øyeblikket; i den tro at han i rollen som radiograf er fritatt fra det ansvar som er knyttet til at all bruk av bildediagnostikk skal være organisert og innen forsvarlige rammer.

Det er en temmelig uetisk tilnærming å ikle seg en kappe av uforsvarlighet ved å kalle seg radiograf – i det radiograf er den eneste yrkesgruppen som er spesielt utdannet til dette feltet- og da først og fremst for at bruk av medisinsk røntgen skal være nettopp innen forsvarlige og etiske rammer.

Tekst: forbundsleder Bent Ronny Mikalsen

Powered by Labrador CMS