Representantskapet

  • Endret

Representantskapet ble valgt på landsmøte 14. - 16. november 2018.

Representantskapet består av forbundsstyrets medlemmer og medlemmer valgt på landsmøtet. Dette er:

 

Kurt Bøckman Gschib
medlem
Universitetssykehuset i Nord Norge HF

 

Kristin Almeland
medlem
Helse Bergen HF

 

Liv Berit Moe
medlem
Nordlandssykehuset HF

 

Vivian Skjeie
medlem
Aleris

 

Øystein Kallevåg
medlem
Helse Stavanger HF

 

Anne Kristine Kiland
medlem
Sykehuset i Vestfold HF

 

Mary Bolstad
medlem
Oslo Universitetssykehus HF

 

Ingrid Netland
medlem
Helse Bergen HF

 

Eli Thorsdatter Mella
medlem
Helse Stavanger HF

 

Marit Hågbo
medlem
Akershus Universitetssykehus HF

 

Else Gunn Bøe Fjell
1. varamedlem
Helse Bergen HF

 

Stian Bakk Hansen
2. varamedlem
St. Olavs Hospital HF

 

Stein-Åge Hølvold
3. varamedlem
Helse Finnmark HF

 

Alexander Bremnes
4. varamedlem
Universitetet i Oslo

Foto: Anne Elisabeth Næss

Illustrasjoner: fotolia.com