Representantskapet

Representantskapet

Kurt Bøckman Gschib

medlem
Universitetssykehuset i Nord Norge HF

Kristin Almeland

medlem
Helse Bergen HF

Liv Berit Moe

medlem
Nordlandssykehuset HF

Øystein Kallevåg

medlem
Helse Stavanger HF

Anne Kristine Kiland

medlem
Sykehuset i Vestfold HF

Mary Bolstad

medlem
Oslo Universitetssykehus HF

Cecilie Hvide Sagvaag

medlem
Helse Bergen HF

Marit Hågbo

medlem
Akershus Universitetssykehus HF

Jack Gunnar Andersen

medlem
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Else Gunn Bøe Fjell

medlem
Helse Bergen HF

Stein-Åge Hølvold

1. varamedlem
Helse Finnmark HF

Susanne Thorvaldsen

2. varamedlem
Helgelandssykehuset HF, Mosjøen

Brit Helen Walbækken Bøhler

3. varamedlem
Vestre Viken HF

Stian Bakk Hansen

4. varamedlem
St. Olavs Hospital HF

Powered by Labrador CMS