Radiografutdanningene

Høgskoler og universiteter

Ved følgende høgskoler og universiteter utdannes det radiografer:

Universitetet i Tromsø
Det helsefagvitenskapelige fakultet
Institutt for helse- og omsorgsfag
Radiografutdanningen
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
Telefon: 77 64 40 00
Internett: http://www.uit.no

OsloMet – Storbyuniversitetet
Avdeling for helsefag
Radiografutdanningen
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Telefon: 67 23 50 00
Internett: http://www.oslomet.no/

Høgskulen på Vestlandet
Institutt for radiografi
Inndalsveien 28
5063 Bergen
Telefon: 55 58 75 00
Internett: http://www.hvl.no

NTNU- Trondheim
Fakultet for helse- og sosialfag
Institutt for helsevitenskap
Radiografutdanningen
7491 Trondheim
Telefon: 73 59 50 00
Internett: http://www.ntnu.no/studier/

NTNU- Gjøvik
Avd. for helse, omsorg og sykepleie
Seksjon for helse, teknologi og samfunn
Postboks 191
2802 Gjøvik
Telefon: 61 13 51 00
Internett: http://www.ntnu.no/gjovik

Universitetet i Sørøst-Norge
Avdeling for helsefag
Papirbredden Grønland 58
3045 Drammen
Telefon: 31 00 80 60
Internett: http://www.usn.no/

Powered by Labrador CMS