Pensjonistforum

Foto: Adobe Stock.

Pensjonistforum

9. august 2017 ble NRFs Pensjonistforum etablert med egen styringsgruppe.

Pensjonistforum skal være et viktig ledd i forbundets nye initiativ mot å bygge opp og ha en mer målrettet politikk ovenfor den gruppen av våre medlemmer som er, eller snart blir pensjonister. De har alle virket fra radiografutdanningene ble etablert i Norge og bærer således med seg radiografiens historie i hele dette tidsrommet. Dette er ballast og kompetanse som vi som forbund må dra nytte av når vi om ikke alt for mange år kan markere nye jubileer.

Pensjonistforum styringsgruppe består av: Betty Sabbasen, Turid Langli (leder), Gunvor Haavi Wernersen og Clementine Iwe Thorsteinsen (nestleder).

Følg oss på
vår Facebook-gruppe

Powered by Labrador CMS