Ny publikasjon fra SOR

Radiografens nåværende og fremtidige rolle

Current and Future Roles of Diagnostic Radiographers

Publisert Sist oppdatert

Overskriften er tittelen til en nylig utgitt publikasjon av Radiografforbundet I Storbritannia (SOR).

Den beskriver dagens rolle for radiografer innen bildediagnostikk, samt pågående endringer og fremtidige roller. SOR er ett av verdens eldste og mest anerkjente radiografforbund og mange ser til dem hvordan radiografrollen har utviklet seg i Storbritannia.

Stort press på bildediagnostikk og knapphet på ressurser har vært og er sterke drivere for utviklingen. SOR har også lang tradisjon med radiografledet forskning og har opp gjennom årene mange vitenskapelige publikasjoner som dokumenterer utviklingen av og kvaliteten med utvidelse av radiografers ansvar.

Ifølge SOR vil utviklingen med utvidelse av ansvar for radiografer fortsette, både for de etablerte «advanced practice» radiografene som for eksempel beskrivende radiografer, men også for nyutdannede og generelle radiografer. Utviklingen skjer som følge av stort arbeidspress, økte krav til effektivisering og på grunn av innføring av ny teknologi som beslutningsstøtte verktøy med maskinlæring og kunstig intelligens.

Publikasjonen gir også en god oversikt over hvordan radiografer er regulert i Storbritannia, krav til registreringer og hvordan man gjennom dette legger til rette for livslang læring og sikring av ny kompetanse.

Tekst: Håkon Hjemly, fagsjef Norsk Radiografforbund

Powered by Labrador CMS