Foto: Adobe Stock.
Foto: Adobe Stock.

NRFs Utdanningsstipend 2021

Nå kan du søke NRFs utdanningsstipend. Søknadsfristen er 15. mai 2021.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsstipend er et medlemstilbud for deg som medlem av Norsk Radiografforbund. Stipendene er ment å være et supplement for de som er i et utdanningsløp og skal stimulere til at våre medlemmer kan øke sin kompetanse gjennom videreutdanning og fagutvikling.

For 2021 er det avsatt kr. 100.000 i budsjett øremerket utdanningsstipend og det kan søkes støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier.

Ved tildeling vil studieretninger innen sentrale fagområder som radiografi, beskrivende radiograf, ultralyd, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges.

Søknadsfristen settes til innen 15. mai 2021 med tildeling innen 20. juni 2021.

Den som søker stipend må være à jour med kontingentinnbetalingen og ha må ha vært medlem i minst et år. Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Retningslinjer og søknadskjema finner du her:

Retningslinjer for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend

Søknadsskjema for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend

Søknadsskjema med vedlegg sendes til nrf@radiograf.no

Merk søknaden "Utdanningsstipend 2021"

Powered by Labrador CMS