Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

NRF i møte med DSA om MR sikkerhet og berettigelse

Publisert

Norsk Radiografforbund representert med forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og fagsjef Håkon Hjemly var invitert til møte med DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) denne uken.

Det var fra forbundets side ytret ønske om å presentere funn og anbefalinger fra en fersk rapport om MR sikkerhet i Norge, samt påpeke behov for mer beskrivende formuleringer i strålevernforskriften om radiografers rolle og ansvar omkring vurderinger av berettigelse av bildediagnostiske undersøkelser.

NRF fikk møte en fyldig gruppe fra DSA og er godt fornøyd med møtet. Fagsjef og forbundsleder føler de ble lyttet til med interesse og at vår rapport om MR sikkerhet ville være til nytte i DSA sitt videre arbeid som regulerende myndighet på området.

Våre momenter om behov for mer synliggjøring av radiografers rolle og ansvar i forhold til vurdering av berettigelse vil også bli tatt med i vurderingene av kommende revideringer på stråevernforskrift og veilleder.

Text og foto: Håkon Hjemly

Powered by Labrador CMS