Nordisk-samarbeid

Foto: NSR.

Nordisk samarbeid

De nordiske radiografforbundene har ett organisert samarbeid gjennom Nordic Society of Radiographers (NSR).

NSR møtes 1-2 ganger i året for drøfting av saker av felles interesse i Norden samt for forberedelse av saker til EFRS og ISRRT sine generalforsamlinger.

NSR støtter også opp om de enkelte nasjoners aktuelle nasjonale utfordringer der dette er ønskelig. NSR ledes av det lands forbundspresident som er arrangør av til enhver tid kommende Nordisk Kongress (NK arrangeres annen hvert år).

Nordic Recommendation for Continuous Professional Development (CPD) for Radiographers Arbeidet med PS om CPD for radiografer i Norden har NRF vært initiativtaker til og det tok litt over 1 år å gjøre ferdig. En arbeidsgruppe med 2-3 personer fra hvert av de nordiske forbundene har jobbet med denne. Bakgrunnen for arbeidet er felles utfordringer og målsetninger knyttet til sikring av oppdaterte kunnskaper hos radiografer i Norden.

Her kun du lese den ferdige anbefalingen

Nordisk Kongress i Radiografi og Radiologi i Trondheim 21.-23. mai 2025

Powered by Labrador CMS