Nordisk Kongress 2019

Nordisk samarbeid

De nordiske radiografforbundene har ett organisert samarbeid gjennom Nordic Society of Radiographers (NSR). NSR møtes 1-2 ganger i året for drøfting av saker av felles interesse i Norden samt for forberedelse av saker til EFRS og ISRRT sine generalforsamlinger. NSR støtter også opp om de enkelte nasjoners aktuelle nasjonale utfordringer der dette er ønskelig. NSR ledes av det lands forbundspresident som er arrangør av til enhver tid kommende Nordisk Kongress (NK arrangeres annen hvert år).

Nordisk kongress 2019 i København, Danmark