Nå kan du søke NRFs utdanningsstipend

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsstipend er et medlemstilbud for deg som medlem av Norsk Radiografforbund. Stipendene er ment å være et supplement og en støtte til de som er i et videreutdanningsløp.

For 2023 er det avsatt kr. 100.000 i budsjett øremerket utdanningsstipend og det kan søkes støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier.

Ved tildeling vil studieretninger innen sentrale fagområder som radiografi, beskrivende radiograf, ultralyd, stråleterapi og nukleærmedisin, samt ledelse innen de nevnte fagområder, vektlegges.

Søknadsfristen settes til 15. mai 2023 med tildeling i forbundsstyremøtet i juni måned.

Den som søker stipend, må være à jour med kontingentinnbetalingen og ha vært yrkesaktivt medlem i minst et år. Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend. Det stilles bl.a. krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Retningslinjer Søknadsskjema

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til nrf@radiograf.no.

Merk søknaden "Utdanningsstipend 2023"

Powered by Labrador CMS