Nå kan du søke NRFs stipender til Ph.d. kandidater og faglige og vitenskapelige prosjekter 2023

Publisert Sist oppdatert

Norsk Radiografforbund utlyser årlig stipendmidler med forankring i budsjett for det enkelte år. NRF mener det er verdifullt og ønskelig at våre medlemmer gis muligheten til fordypning og utviklingsarbeid som kan bidra til tjenesteutvikling samt profesjonsutvikling. Stipender til Ph.d. kandidater samt forsknings og utviklingsarbeid (FoU) er derfor et viktig virkemiddel og er ment å støtte opp om profesjonsutvikling for våre medlemmer.

For 2023 er det totalt avsatt kr 300 000 til forsknings og utviklingsarbeid. kr 100 000 vil være særskilt avsatt til Ph.d. kandidater.

Forbundsstyret har vedtatt følgende fokusområder for 2023:

  • Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling samt innovasjon innen bildediagnostikk, kunstig intelligens innen radiografi og stråleterapi.
  • Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert NRF medlemmer til nye roller og der tiltak har bidratt til økt effektivitet, innovative løsninger samt økt kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist settes til 15. mai 2023 med tildeling i forbundsstyremøtet i september.

Den som søker stipend, må være à jour med kontingentinnbetalingen samt må ha vært medlem i minst et år. Det vises ellers til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Retningslinjer Søknadskjema

Søknadsskjema og vedlegg sendes på e-post til nrf@radiograf.no

Merk søknaden "FoU prosjekter 2023".

Powered by Labrador CMS