Medlem-i-utlandet

Young Asian man with jean shirt and hat holding smartphone and checking social media application on tropical beach at sunset, background for summer holiday vacation or global communication concepts
Foto: Adobe Stock.

Medlemskap fra utlandet

Radiografer som jobber i utlandet, kan være ikke-yrkesaktivt medlem i NRF. Ikke-yrkesaktivt medlemskap gir ikke rett til bistand i ansettelsesforholdet, men gir anledning til å benytte seg av alle NRFs medlemsfordeler inkludert medlemspris på kursene, forsikringstilbud og gratis abonnement på fagtidsskriftet Hold Pusten.

For deg som skal jobbe i Danmark for en kortere periode enn 6 måneder har vi inngått en avtale med Det Danske Radiograf Rådet. Denne avtalen betyr at du regnes som dobbeltmedlem uten ekstra kostnad og at du blir ivaretatt av det danske forbundet dersom du skulle få problemer i arbeidsforholdet i 6 månedersperioden.

Samarbeidsavtale mellom Det Danske Radiograf Rådet og Norsk Radiografforbund
Torsdag 7.august 2003 inngikk Norsk Radiografforbund avtale om dobbeltmedlemskap for våre medlemmer som jobber i korttidsvikariat i Danmark. Part i avtalen er Norsk Radiografforbund og Det Danske Radiograf Rådet. Avtalen har som formål å legge til rette for et hensiktsmessig samarbeid for medlemmer som arbeider i avtalepartenes hjemland for en periode kortere enn 6 måneder. Disse medlemmene er å anse som dobbeltmedlemmer av de to parter. Avtalen er gjensidig, og forplikter partene til aktivt å samarbeide om dobbeltmedlemmenes lønns- og arbeidsforhold, samt i faglig spørsmål.

Dobbeltmedlemmene blir en del av vertslandets tariffavtale, og skal ha mulighet til å delta på kurs og andre opplæringstiltak i begge foreningenes regi. Det enkelte medlem skal selv ta kontakt med tillitsvalgt på vertslandets arbeidssted, eller kontakte organisasjonen sentralt for å bli ivaretatt. Dette forplikter våre tillitsvalgte til å følge opp saken ovenfor våre danske kollegaer, dersom de er medlem av Radiograf Rådet. Avtalen løper for to år av gangen, og kan sies opp med tre måneders varsel.

For de av våre medlemmer som ønsker mer informasjon i saken, ta kontakt med NRFs sekretariat på epost: nrf@radiograf.no eller telefon 23100470.

Powered by Labrador CMS