ISRRT

ISRRT er radiografers internasjonale organisasjon. ISRRT arbeider for radiografers utvikling og posisjon i globalt perspektiv og samarbeider med andre verdensomspennende organisasjoner som IAEA og WHO. En viktig rolle for ISRRT er å bidra til etablering av nye radiografforbund, utvikling av faglige standarder og internasjonal harmonisering. NRF har vært aktiv i ISRRT gjennom flere ti-år og pleier å sende delegater til ISRRT sine generalforsamlinger (Council Meeting).

Her finner du mer informasjon om ISRRT 

ISRRTs verdenskongress i 2020