Ikke-yrkesaktivt-medlem

Foto: Adobe Stock.

Ikke-yrkesaktivt medlemskap

Ikke-yrkesaktivt medlemskap gir en faglig tilhørighet og du får Hold Pusten hjem i posten. Medlemskapet gir ikke rett til bistand i yrke og arbeidsforhold.

Du kan velge å være ikke-yrkesaktivt medlem, dersom du er ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, eller av andre årsaker ikke har arbeidsinntekt i Norge.

Dersom du er arbeidsledig eller har blitt pensjonist kan du også være ikke-yrkesaktivt medlem. Radiografer som jobber i utlandet, kan være ikke-yrkesaktivt medlem i NRF.

For deg som skal jobbe i Danmark for en kortere periode enn 6 måneder har vi inngått en avtale med det danske Radiografrådet. Denne avtalen betyr at du regnes som dobbeltmedlem uten ekstra kostnad og at du blir ivaretatt av det danske forbundet dersom du skulle få problemer i arbeidsforholdet i 6 månedersperioden. Les mer om medlemskap i utlandet. Kontingenten for ikke-yrkesaktivt medlemskap er kr. 500,- pr. år. Dersom du ønsker å være registrert som ikke-yrkesaktivt medlem, kan du sende en e-post til nrf@radiograf.no. Husk å oppgi fullstendig kontaktinformasjon. Kontingenten ble vedtatt på landsmøtet 19. 11.2015, og trer i kraft fra 1.1.2016.

Powered by Labrador CMS